Zondag 23 juni konden we ‘gluren’ bij het AZC in Leersum. We hoorden hierover tijdens de prachtige, gezamenlijke viering in Maarn.
Een kleurrijk en gevarieerd programma met bijdragen van creatieve AZC bewoners alsook stichtingen die activiteiten aanbieden binnen AZC’s. We hebben genoten van het AZ hoge-C koor, bewoners die spontaan optraden met liederen uit eigen cultuur. Daarnaast was er kunst te zien in vele vormen. Hieronder een beknopte impressie. Aan het eind van de middag zijn we bij een asielzoekersgezin op de thee geweest.

Een hartverwarmende middag welke als volgt omschreven kan worden: samenbrengen, verbinden en vooroordelen doorbreken.

Team Verbinding
Foto’s: Gina Peters