We zijn blij dat ook wij een stap kunnen zetten: de parochiecentra gaan weer open voor vergaderingen en bijeenkomsten die voor het kerkelijk leven en liturgie noodzakelijk zijn, zoals vergaderingen van pastoraatsgroepen en locatieraden, werkgroepenoverleg, catechese, pastorale gesprekken.

Voor de veiligheid maken we nog een voorbehoud voor een koffie-uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden. Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden. Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, blijven nog even repeteren in de kerk.

We hopen natuurlijk dat ook dit snel weer mogelijk is.

Bij vragen, neem gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.