In de mooie traditie van de katholieke kerk ben ik gister, het was aswoensdag, een ‘askruisje gaan halen’. Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Een tijd van inkeer en bezinning, een tijd van vasten, ergens van afzien voor een ander. Vandaag legde pastoor Zemann het accent anders. God wil ons vasthouden. Wat wil jij vasthouden. Waar wil jij je op richten?

Het askruisje herinnert ons eraan dat we stof van de aarde zijn en tot stof zullen terugkeren. We zijn vergankelijk, maar moeten onze tijd op aarde ‘goed’ besteden. Het gaat om de mens onder het kruisje. As, uitgestrooid op de aarde, maakt de bodem vruchtbaar. Ook wij kunnen vruchtbare mensen zijn en goede vruchten voortbrengen. Dat brengt me bij de lezingen en mijn overweging van afgelopen zondag.

Die lezingen (Jezus Sirach, 27, 4-7 en Lucas, 6, 39-45) gaan over wijze lessen. Een van die lessen is dat mensen zich laten kennen door hun daden. Met woorden kun je huichelen, met daden niet. Daar is de hele wereld getuige van. Waar iedereen bang voor was, maar niet kon geloven dat het zou gebeuren, is toch gebeurd. Het is oorlog Europa. Met de gewelddadige aanval op Oekraïne door Rusland en de ongerichte agressie laat Poetin zien hoe hij werkelijk is en wat zijn intenties zijn.

Jezus vraagt van ons om juist vanuit ons hart te leven, want als we dat doen zullen we goede vruchten voortbrengen. Voor iedereen die geraakt wordt door de oorlog in Oekraïne zijn we de viering begonnen met een gebed.

Goede en vredelievende God,
U hebt ons deze aarde gegeven om die samen te bewonen

als mensen en volkeren van velerlei taal en achtergrond.

Gij wilt dat de wereld een veilige woning is voor iedereen,
waar respect heerst en eerbied voor ieders eigenheid.

Maar steeds weer lijken eigenbelang en streven naar macht
de overhand te krijgen, en dreigt er oorlog en geweld.

Wij bidden U met name voor de bevolking van de Oekraïne
en voor de verantwoordelijke leiders in binnen- en buitenland.

Geef hen met uw Geest wijsheid en inzicht,
opdat zij welgemeend naar wegen zoeken
om vrede te bevorderen die bestendig is,

opdat allen waardig leven mogen als broeders en zusters,
als kinderen van U, Vader, die leeft in eeuwigheid. Amen

In de overweging ben ik niet meer op de oorlog in Oekraïne in gegaan, maar op de goede vruchten. Om goede vruchten voort te brengen kunnen we niet zonder elkaar.