Dit jaar werd in onze parochie in Leersum een vluchtelingengezin opgevangen. Nu, in de Advent, is er een actie, in navolging van mensen aan de Poolse grens, die een groen licht plaatsen in hun huis als vluchtelingen er welkom zijn. De Raad van Kerken Nederland sluit zich hierbij aan: “ We zouden een netwerk willen bouwen van plekken waar mensen en deuren zich openen, waar bakens van hoop worden opgericht en mensen in de vreemdeling een broeder of zuster herkennen.”

In de vespervieringen in Zeist-West (zonder kerkgangers helaas) branden bv. zeven groene kaarsen op de zevenarmige kandelaar. Ook u kunt op 10 december bv. een groene kaars voor uw raam plaatsen of een groen licht aansteken, als teken van hoop voor vluchtelingen.

Laten we inspiratie en moed ontlenen aan hen die nu in Polen bakens van hoop oprichten voor de vluchtelingen aan de grens. ‘Het doet er niet toe dat deze mensen een wapen zijn in handen van Loekasjenko. Dat weten wij ook wel’, aldus Kamil Syller, een Pool die vlak bij de grens woont en hulp is gaan bieden. ‘Maar wij moeten deze mensen redden, omdat ze mensen zijn.’

Afbeelding: Uit een lezing van Derk Stegeman