Beste medeparochianen van de Sint Maarten en Sint Lucasparochie,

Hieronder leest u de verklaring betreffende pastoraal werker Hao Tran die in het weekend van 5 en 6 december in alle kerken is voorgelezen.

Pastoraal werker Hao Tran heeft onze parochies St. Maarten en St. Lucas verlaten omdat hij in het nieuwe jaar een nieuwe uitdaging aan wil gaan waarop hij zich nu aan het oriënteren is. Vanaf 1 december heeft hij zijn taken neergelegd om zich voor te bereiden op zijn nieuwe uitdaging.

Hao Tran: “Het werk als pastoraal werker heb ik erg mooi gevonden. Het mooie vond ik om samen met mensen in geloof en leven op te trekken, waarbij ik veel heb mogen leren en delen met mensen. Ik wil een ieder hiervoor hartelijk danken. Na 6 jaar ben ik toe aan iets nieuws. Hoewel ik het parochieleven zal missen, heb ik zin in een nieuwe uitdaging.”
De beide parochiebesturen en het pastoraal team vinden het jammer dat Hao Tran vertrekt, omdat hij een prettige collega is geweest en goed werk heeft geleverd. Vanwege de coronacrisis zal er geen afscheid georganiseerd
worden. We zullen Hao Tran missen en wensen hem heel veel succes toe in zijn volgende werkzaamheden.

Mede namens het pastoraal team en parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas,
pastoor Harrold Zemann


Mocht u pastoraal werker Hao Tran een brief of kaart willen sturen dan kunt u deze adresseren aan:
Hao Tran, p/a Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist

Foto: Simone de Vette