‘Wie is je naaste?’ of ‘Van wie kun jij een naaste worden?’ Zou je ‘wie’ ook kunnen vervangen door ‘wat’? ‘Heb je naaste lief’ noemt Jezus het belangrijkste gebod, gelijk aan het liefhebben van God. We zijn zo gewend om de Bijbel heel mensgericht te lezen. Bij onze naasten denken we dan ook meestal aan andere mensen? Maar is dat terecht? Het tweede scheppingsverhaal laat immers zien hoe de mens vanaf de schepping bestemd is om in een goede en vertrouwelijke relatie met God, de aardbodem, medemensen, dieren en planten in de ‘tuin van Eden’ (de wereld) te leven. Wat betekent het voor onze omgang met de aarde als je al deze relaties betrekt op het gebod ‘Heb je naaste lief’? En wat betekent dit voor de hoop op vrede? Daar gaat de gespreksgroep ‘van God is de aarde’ het in de volgende bijeenkomst over hebben.

Datum: Dinsdag 28 januari 2020.

Plaats: Parochiecentrum St. Petrus’ banden (pastoorszaal), Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Tijd: 20.00-22.00 uur.

Wilt u aansluiten? Laat dat even weten aan Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl

Volgende data: 18 februari, 10 maart, 31 maart en 21 april 2020.

U kunt de brochure en de leeswijzer downloaden. De brochure is ook nog voor € 5,00 euro verkrijgbaar bij Marjolein.

Datum Thema Blz. Voorbereidingen/opmerkingen
28 jan Heb je naaste lief
Met het oog op vrede
26 en 27
36 t/m 38
18 feb Belofte koninkrijk God
De gemeenschap der heiligen
27 t/m 29
38 t/m 40
10 mrt Aarde is een gave
Minder is meer
30 en 31
35 en 36
31 mrt Duurzaamheid in het hart van de kerk
Maatschappelijke betekenis en rol van kerken
9 t/m 16
32 en 33
Bedoeld als een soort reflectie.
Hebben de vorige avonden inzichten opgeleverd bij de vragen die in deze
teksten genoemd worden?
21 apr Wat kerken kunnen doen 41 t/m 45 Kunnen we concrete plannen maken?
Waar is behoefte aan?

Foto: Wilma Sijbrandij