Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van de dienst luidt: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst, Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. U kunt zich nu voor deze herdenkingsdienst aanmelden.

Heilzame verwerking
In deze dienst zal voor het aangezicht van God en voor elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden en schuld beleden worden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis. Ook zal de hoop tot uitdrukking gebracht worden dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is.

Aanmelden
Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn. U kunt zich daarvoor tot uiterlijk 15 juni opgeven bij het secretariaat van de Raad van Kerken via rvk@raadvankerken.nl Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Vanaf 1 juni worden de bevestigingen van deelname verstuurd.

De herdenkingsdienst wordt gestreamd door de EO. Omroep Zwart zendt op de avond van 30 juni een programma uit waarin er ook aandacht zal zijn voor deze herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst is een initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de netwerkgroep Heilzame verwerking van het slavernijverleden (HVSv) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken rond Kerken en slavernij vindt u op de website: Het slavernijverleden en de kerken – Raad van Kerken in Nederland

Bron: Nieuwsbrief Raad van Kerken in Nederland, mei 2023
Foto: Monument tegen slavernij in Rotterdam