Beste medeparochianen,

Vanaf zondag 2 augustus is er weer een viering in onze kerk, want onze kerk is inmiddels coronaproof. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om te reserveren.

Het openstellen van de kerk voor vieringen zal gefaseerd verlopen. De eerste viering zal met maximaal 30 personen plaats vinden. Indien dit goed verloopt, worden de vieringen daarna opgeschaald naar een maximale capaciteit (indien mogelijk met een maximum van 100 personen).

Voor de juiste verwachting omtrent de vieringen informeren wij u dat we in de eerste periode na opening niet kunnen garanderen dat zoals wij gewend zijn elke zondagviering in Zeist ook een eucharistieviering zal zijn. Het pastoraal team heeft besloten alle locaties zo veel mogelijk te willen ondersteunen bij de doorstart en in het kader daarvan eucharistische vieringen te willen laten circuleren langs de locaties.

Veilig vieren

Het is weer veilig om naar de kerk te gaan. We doen er alles aan om dit te waarborgen. Om veilig te kunnen vieren volgen we de richtlijnen van de overheid en de kaders die de Nederlandse bisschoppen hebben gegeven waaraan een viering moet voldoen. In deze bizarre tijd kunnen we daarom niet altijd de gastvrijheid betrachten die u normaal gewend bent. Dat betreuren we oprecht. We vragen u daarom om geduld en begrip.

 Richtlijnen

 • Neemt u uw mondkapje mee, dit is verplicht in de openbare ruimte.
 • Indien u ziek bent (verhoging, verkouden, niet lekker voelen), vragen wij u dringend om thuis te  blijven. We zien u graag een volgende keer en wensen u natuurlijk van harte beterschap.
 • Regels rond hygiëne leven we na: handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Wilt u naar de kerk komen, dan vragen wij u zich vooraf aan te melden (zie hieronder).
 • Bij de ingang van de kerk desinfecteert u uw handen. Er is een vrijwilliger om u desgewenst hiermee te helpen.
 • Een vrijwilliger geeft aan waar u kunt gaan zitten.
 • Volg de looplijnen en houdt altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij het ter communie krijgt u duidelijke aanwijzingen.
 • De priester gebruikt een communiescherm en een hostietang om een ieder te beschermen.
 • Het is helaas niet toegestaan om mee te zingen i.v.m. een verhoogde kans van verspreiding van een mogelijk virus; er is een cantor en/of orgelspel op veilige afstand.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Of u jong of oud bent, u bent van harte welkom om weer naar de kerk te komen. Iedereen die wil deelnemen aan de viering dient zich vooraf aan te melden. Indien er meer mensen zijn die willen deelnemen, dan op basis van het toegestane aantal mogelijk is, vindt er een toewijzing plaats. Dit zal vooral een rol spelen bij de eerste viering waarbij er een maximum is van 30 personen. Om de aanmelding en verdeling in goede banen te leiden, verzoeken wij u het volgende te doen.

AANMELDEN:

In de week waarop de weekendviering plaatsvindt, kunt u van te voren reserveren

 • maandagen, dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 12 uur via telefoon nummer 030-69 22 11 3
 • via e-mail aan parochie@hetnet.nl met als onderwerp “KERK RESERVERING”.

Vermeld hierbij

 • Uw naam, telefoonnummer;
 • Het aantal mensen van dezelfde huishouding dat naar de kerk komt;
 • Eventuele bijzonderheden zoals slechthorend, gebruik makend van een rolstoel of niet naar voren kunnen lopen voor de Communie.

Op vrijdagochtend krijgt u een bevestiging of u in dat weekend aan de kerkviering kunt deelnemen. Op deze manier kan bekeken worden of er voldoende plaats is voor alle aanmeldingen, waarbij een evenwichtige verdeling plaatsvindt, zodat iedereen aan de beurt komt.

Het spreekt wellicht voor zich maar bent u ziek, verkouden of voelt u zich niet lekker? Blijf dan thuis. We stellen het op prijs dat u zich dan afmeldt, zodat iemand anders toegelaten kan worden. Kunt u om een andere reden niet, wilt u zich dan ook afmelden zodat we iemand anders kunnen toelaten? Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Als de weekendviering geweest is, kunt u zich weer telefonisch of per e-mail aanmelden voor de volgende weekendviering (zie kader hiearboven).
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij hopen u spoedig weer te mogen begroeten tijdens een viering in onze St. Josephkerk of een bijeenkomst in het parochiecentrum en  zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Emmauslocatie
Emmaus Pastoraats Groep
emmaus@parochie-sintmaarten.nl