Oecumenische leesgroep rond Augustinus.
Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus’ toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de bergrede is van de hand van Augustinus, geschreven voor het jaar 396. Augustinus probeerde zijn toehoorders en lezers te helpen de evangelietekst zo ter harte te nemen dat zij zouden gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen. Nu ook paus Franciscus ons in zijn recente aanmoedigingsbrief aanspoort om als gelovigen ‘voor goud te gaan’, zich baserend op de bergrede, lezen en bespreken we, met drie kerken samen, fragmenten uit het commentaar van Augustinus ‘Het Huis op de Rots’. Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut, zal de eerste bijeenkomst begeleiden; ds. Teun Kruijswijk Jansen, Bert Cozijnsen van de NPB en pastor Nelleke Spiljard zullen steeds deelnemen aan deze groep en samen de begeleiding vormgeven.

Data (allen maandagen) en plaats: 24 sept, pastorie Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn; 29 okt, Ludenkapel, Berkenweg/hoek Ludenlaan Doorn; 26 nov, Koningshof, Kerkplein 1, Doorn; 21 jan, pastorie Martinuskerk; 18 feb., Ludenkapel; 18 mrt., Koningshof. Tijd: 14.00-15.30. Kosten: Aanschaf boek ‘Het huis op de rots’ en vrijwillige bijdrage (richtbedrag 10 euro, i.v.m. 1e bijeenkomst).

Opgave en vragen rondom vervoer: Nelleke Spiljard, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl