‘Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken’ zingen we in het bekende De steppe zal bloeien-lied van Huub Oosterhuis. Water: het staat enerzijds voor bedreiging, verwoesting, chaos en dood. Anderzijds is het de bron van vruchtbaarheid, leven, herstel van leven, wedergeboorte en herschepping. Bovendien is water zuiverend, reinigend en verfrissend.
Water speelt een belangrijke rol in veel godsdiensten en hun rituelen. Ook in de joodse en vervolgens christelijke liturgie. De bijbel staat immers vol met verhalen over de beide functies en betekenissen van water. In de protestantse liturgie speelt water vooral een rol bij het sacrament van de doop. In de andere christelijke kerken op veel meer momenten en in meerdere rituelen. Wanneer, waarom en waartoe? Samen met Ko Schuurmans, pastor en liturgist, zoeken we naar antwoorden.

Datum: Donderdag 2 april 2020

Plaats: St. Andrieskerk, Planterslaan 19a

Tijd: 20.00-22.00 uur

Begeleiding: Hilje Logtenberg-Van der Grient en Epko Smit