De kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) viert in 2023 haar eeuwfeest. Het beeld van Maria van Renkum (650 jaar oud) maakt het Gelderse dorp aan de Rijn tot een geliefd pelgrimsoord. Voor 2023 staan vijf bedevaarten op het programma, met telkens een viering in de kerk en vaak ook een processie door het naastgelegen Mariapark. Daar staan twintig iconen die vertellen over het leven van Jezus en Maria. Tijdens de processie wordt het beeld onder gebed en zang plechtig door het park gedragen. Elke bedevaart staat open voor iedereen en besluit met een ontmoeting met koffie/thee, frisdrank en lekkernijen.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt gevierd op dinsdag 15 augustus om 19.00 uur. Mgr. Hoogenboom gaat dan voor in de Eucharistie en de aansluitende Mariaprocessie door het park.

Meer informatie: www.mariavanrenkum.nl

Bron: Parochiebladenservice