Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen namens de parochie bezoek kunnen krijgen (door mensen van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Tot nu toe was dit steeds wel het geval, maar inmiddels kampen we met een nog besmettelijker variant. Ook  bleken sommige gesprekken thuis achteraf toch niet veilig, waardoor bv. pastores vijf dagen in quarantaine moesten en zich daarna moesten laten testen. Ook voor hun naasten heeft dit gevolgen. Pastoraat is heel belangrijk, maar veiligheid ook. Hoe dan wel?
Zo lang deze zware lockdown geldt vinden pastorale gesprekken bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, telefonisch of online. Alleen in uitzonderlijke situaties bezoeken we mensen thuis of in een zorgcentrum/ziekenhuis. Natuurlijk kunnen er situaties voorkomen waarbij je wel naar de mensen thuis ‘moet’ gaan. We houden ons in dat geval aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
Voor het ontvangen van de Communie thuis geldt: nog steeds kan deze alleen door een lid van het pastoraal team gebracht worden. We begrijpen heel goed dat mensen die bv. ernstig ziek zijn dit graag willen. Als u ziek bent, of in nood, laat het ons  weten, in zo’n geval zal de pastor dit zeker doen. Als dit niet het geval is vragen we u om – net als iedereen op dit moment- geduld te hebben. Er komen zeker andere tijden. En bidden kan altijd, ook samen met een pastor aan de telefoon.