Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen die dat graag wilen, namens de parochie weer bezoek mogen ontvangen (door bezoekers van de bezoekgroepen bijvoorbeeld). Dat kan, als de RIVM richtlijnen maar goed in acht worden genomen. Voorzichtigheid is en blijft heel belangrijk, zeker waar het kwetsbare en oudere mensen betreft. En alertheid is belangrijk nu we hebben gezien dat het aantal besmettingen ook weer kan toenemen.

Communie brengen kan alleen door een pastor worden gedaan. Als daar een vraag ligt, laat het ons gerust weten, dan zullen wij daar zo goed mogelijk voor zorgen.

Het pastoraal team