Op maandag 2 mei 2022 zal pastor Harrold Zemann in de RK kerk St. Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg om 14.00 uur, het huwelijk inzegenen van Bernadette Schutijser met Melchior van Glansbeek.
Tijdens deze feestelijke eucharistieviering, die opgeluisterd zal worden door leden van de zangkoren Mediant en SGM, geven zij het jawoord aan elkaar.
Bernadette Schutijser is geboren in Driebergen-Rijsenburg, ook gedoopt en gevormd in onze Parochiekerk, was misdienaar, acoliet en nu coördinator van de kosters. Melchior van Glansbeek geboren in Groningen, gedoopt en gevormd in Haren  (Groningen), heeft zijn hart gegeven aan Bernadette. Samen wonen ze sinds drie jaar op de Schippersdreef 97 in Driebergen-Rijsenburg.

Het komt niet vaak voor dat er een huwelijksinzegening in onze kerk is. Daarom zijn alle parochianen van harte welkom op maandag 2 mei 2022 in de St. Petrus Banden kerk om 14.00 uur, om deze huwelijksviering bij te wonen.