In de tuin van het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ bij Heiloo is tot 25 september een bijzondere buitententoonstelling te zien. Zeven kunstenaars lieten zich inspireren door de teksten van de scheppingsdagen in Genesis. Dit leverde zeven verrassende kunstwerken op, die op hun beurt de ‘kijker’ oproepen tot bezinning over onze relatie met de natuur. In een begeleidende brochure vertellen de kunstenaars wat ze tot uitdrukking willen brengen met hun kunstwerk, reflecteer stadsdichter Joris Brussel op zijn manier op de kunstwerken. Zelf had ik de eer om de lezer uit te nodigen tot bezinning en reflectie bij de teksten van de scheppingsdagen.

Veranderende sculpturen – Esther Hoogendijk Foto: M. Tiemens-Hulscher

De kunstwerken waren voor mij geen volledige verrassing, omdat ik de schetsen en de motivatie van de kunstenaars al had gezien. Maar het was wel heel bijzonder om bij de opening van de tentoonstelling te zien hoe ze geworden zijn en hoe mooi ze passen in het park van het Heiligdom.

Wat mij raakte was dat alle kunstwerken iets van dynamiek, verandering, of kringlopen in de natuur laten zien. In de natuur is immers niks statisch. Die is steeds in beweging, er is altijd sprake van opbouw en afbraak. Dat zie je in de kunstwerken terug. Sterker nog, de natuur maakt wezenlijk deel uit van de kunstwerken. Heel bijzonder.

Misschien iets voor een parochie-uitje of om samen met vrienden, koorleden naar toe te gaan.

Hier kunt u meer lezen.

Marjolein Tiemens