Angele Kelder

Woensdag 22 september overleed na een zeer kort ziekbed geheel onverwachts Angèle Kelder op 69-jarige leeftijd. Zij laat Fred en haar drie kinderen met echtgenoten en kleinkinderen achter.

Angèle heeft zich altijd bescheiden op de achtergrond enorm ingezet voor onze gemeenschap. Oorspronkelijk in Zeist-West, waar zij onder meer de Kleuterkerk opzette, en na de fusie en de sluiting van de kerk in Zeist-West heeft zij opnieuw grote inzet getoond in de nieuwe situatie.

Zij breidde haar activiteiten verder uit. Zij zong in het Themakoor, het Emmauskoor, het Rouw- en Trouwkoor en de Cantores en werd bewonderd door haar prachtige stem. Opvallend was haar vocale inbreng in de Litanie van Allerheiligen.

Angèle was altijd voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, ging regelmatig op ziekenbezoek, maar bleef bescheiden en zorgzaam op de achtergrond. Ze was als een stille engel die overal was waar mensen een opkikkertje konden gebruiken

Angèle zorgde goed voor Fred tijdens zijn moeilijke ziekteperiode en paste vaak op haar kleinkinderen. Later kreeg ook zij gezondheidsklachten. Zij heeft maar kort van haar nieuwe woning kunnen genieten.

Wij wensen Fred, de kinderen en kleinkinderen erg veel sterkte.

Angèle zal altijd in ons hart blijven.

Dat zij moge rusten in Vrede.