Op 17 augustus jl. is Arnold Hertsenberg in het bijzijn van zijn familie na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd overleden. Als lid van de Locatieraad Sint Petrus’ banden heeft hij meer dan 8 jaar zorg gedragen voor het onderhoud van de ‘gebouwen’, met name onze kerk en het parochiecentrum.

In zijn arbeidzame leven was Arnold projectmanager bij Rijkswaterstaat. In die periode heeft hij gewerkt aan de bouw van de Oosterscheldedam, de Schipholtunnel en de onder keldering van een deel van Maastricht. Door zijn technische kennis en project-ervaring was hij goed op de hoogte van het benodigde onderhoud. In nauw overleg met onze penningmeester Marinus Weijters was hij ook betrokken bij subsidieaanvragen.

Om Arnold heen was en is er nog steeds een groep vrijwilligers, die zich inzet voor reparaties en klein onderhoud. Binnen deze groep was hij de verantwoordelijke contactpersoon en coördinator. Tijdens vergaderingen was het plezierig met Arnold samen te werken. Hij was altijd in voor een grap en gewend om de stand van zaken van ‘zijn lijstje’ zakelijk toe te lichten.

Het laatste jaar was hij in toenemende mate genoodzaakt zich voor vergaderingen af te melden. Achteraf bezien en zoals wij Arnold kennen wilde hij zijn ziektebeeld zoveel mogelijk voor zichzelf houden en anderen daarmee niet belasten. In overleg met zijn familie is hij na een mooie uitvaartdienst op 24 augustus jl. in Den en Rust begraven.

Arnold hield van wandelingen en een rustplaats in een natuurgetrouwe omgeving paste bij zijn denkbeeld over het leven na de dood. Wij zullen zijn aanwezigheid in de Locatieraad missen. Bovenal zullen wij aan hem terugdenken wat hij voor ons als stille kracht heeft betekend en hoe hij kwesties op een praktische manier wist aan te pakken. Namens de Locatieraad wensen wij zijn vrouw Agnes en familie alle sterkte en Gods zegen toe.

Ton Buijs

Arnold opent de kerk tijdens de extra openstellingen in de eerste lockdown periode.