Ons bereikte het trieste bericht dat op woensdag 16 augustus jl. de heer Dirk Gudde is overleden op de leeftijd van 56 jaar. Behalve dat Dirk oud-wethouder van Zeist was, is hij ook heel belangrijk geweest voor onze parochiegemeenschap. Dirk was actief als pastoraal werker en is voorgegaan in vele gebedsvieringen. Zijn inspirerende woorden hebben een grote indruk achter gelaten bij velen.
Verder is hij voorzitter geweest van het dagelijks parochiebestuur van Zeist -West en was hij een aantal jaren voorzitter van de Raad van Kerken Nederland. In Zeist was hij  rond de eeuwwisseling voorzitter van het Oecumenisch Beraad. Ook was hij  betrokken bij de vieringen op basisschool de Griffel waar zijn kinderen op zaten. Dirk was een zeer betrokken mens in onze samenleving.
Op 23 augustus jl. is er afscheid van Dirk genomen in de kerk in zijn woonplaats Schoonhoven. Dit was een druk bezochte kerkdienst waar ook mensen van onze parochie bij aanwezig waren. In Schoonhoven vond hij ook zijn laatste rustplaats.
Wij wensen zijn gezin, familie en dierbaren veel sterkte om met dit verlies om te gaan.

Hanneke van Gameren, pastoraatsgroep Zeist

(Op de website van de Raad van Kerken Nederland staat ook een In memoriam van Dirk Gudde).