Fie Ram was een begrip in de parochie St. Petrus’ banden. In 1977 werd ze aangesteld als eerste vrouwelijk lid van het parochiebestuur (daarvóór waren dat uitsluitend mannen) in een tijd, waarin de parochie sterk was uitgehold. Velen kerkten elders: op Arca Pacis, in Doorn, Austerlitz, Zeist en Odijk. Met enorme inzet is zij er met anderen in geslaagd onze parochie weer nieuw leven in te blazen en vele vrijwilligers te werven.

Zij volgde de dekenale toerustingscursus en ging aan de slag met het oprichten van de werkgroep Parochie als Gemeenschap. Deze verzorgde bezoeken aan parochianen bij geboorte en huwelijken en verwelkomde nieuwe parochianen. Daarnaast startte zij met het “omgekeerd huisbezoek”, waarbij parochianen per wijk werden uitgenodigd voor een bezoek aan de pastorie, waar informatie en ervaringen werden uitgewisseld. Deze avonden werden door haar enthousiast geleid en dat schiep een band in de gemeenschap.
Fie was een duizendpoot. Ze was ook lector en lid van Rouwpastoraat en verzorgde vele uitvaarten. Ook zat zij jarenlang in het bestuur van het Dekenaat.

Voor haar activiteiten ontving ze als eerste in onze parochie uit handen van Kardinaal Simonis de onderscheiding van de H. Willibrord.
Helaas moest zij haar activiteiten opgeven omdat haar gezondheid het niet meer toeliet. Haar laatste jaren bracht ze door in Heerenwegen in Zeist, waar zij is overleden.

Een vrouw, die we niet snel zullen vergeten. Dat zij mag rusten in vrede.

Bep Horák-Bloemen, parochiaan Driebergen