Op vrijdag 27 november is de heer Harry van der Horst in de leeftijd van 88 jaar in zijn slaap overleden. Harry was een een zeer betrokken parochiaan, die onder andere acht jaar deel uitmaakte van het parochiebestuur in een onrustige periode. Hij had de gave om de verschillende meningen en groepen bij elkaar te brengen. Als parochie zijn we hem zeer erkentelijk. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Beukenstein.
Zijn afscheidsdienst was op vrijdag 4 december in onze kerk. Aansluitend werd hij bijgezet bij zijn vrouw op het kerkhof op de Drieklinken.