Op 19 oktober overleed, na een kort ziekbed, op 75 jarige leeftijd Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos.

Jaap was als koster heel veel jaren de spil tijdens de vele vieringen die in de Andriesparochie in Leersum werden gehouden. Vanuit zijn functie als koster was hij ook lid van de werkgroep Liturgie. Die rol nam hij zeer serieus. Hij was altijd in voor de ideeën die vanuit de werkgroep werden bedacht om de vieringen steeds weer een bijzonder karakter te geven. Maar als het hem te gek werd was hij ook degene die op de rem trapte en goed genuanceerd kon aangeven waarom het niet verstandig was om een idee uit te voeren.
Jaap zijn vakmanschap als koster bleef ook voor het pastoraal team niet onopgemerkt en zo kwam het voor dat bij gezamenlijke viering Jaap werd gevraagd om mee te denken en mee te werken.

Ook was Jaap betrokken bij de vele bazaars die in de Andrieskerk werden gehouden. Hij zat in de organisatie en ook die taak nam hij zeer serieus. Hij was van het begin, de eerste vergadering, tot  het laatst, de  opruimactie van de spullen die overbleven in de weer. Niets was hem te veel.
De vrijwilligersavonden werden vele jaren in januari door Jaap, samen met Joke, verzorgd, van de catering tot het programma. Hij wist ieder jaar weer een nieuw spel te bedenken, van boerenbridge tot spreekwoordenraadsels.
Het dauwfietsen met Hemelvaart kon niet doorgaan zonder dat Jaap de route had uitgezet en voorgefietst.

Voor zijn inzet bij de kerk, samen met al het andere vrijwilligerswerk, behaagde het de koningin om Jaap een koninklijke onderscheiding te geven. Wat was hij verrast op die zondagmorgen.

Jaap je was mijn steun en toeverlaat bij alle gekkigheid die ik bedacht, Ik zal je missen.
Rust zacht.

Maryse Vernooy, parochiaan Leersum

 

Foto: Eric  Houtenbos