Lettie Werkman was een bekend gezicht in de parochie: ze was jarenlang onderwijzeres op de Valkenheuvelschool en actief in onze geloofsgemeenschap, onder andere bij de voorbereidingen van de Eerste Communie en het vormsel. Verder nam ze het initiatief voor de Pieterburenclub, een groep voor jongeren na het Vormsel.
De laatste jaren woonde ze in zorgcentrum de Ridderhof in Amerongen. Daar overleed ze op 12 januari jl. Lettie Werkman is begraven op de natuurbegraafplaats de Mokerheide.