Op dinsdag 19 september jongstleden overleed Peter Koper, priester in de Sociëteit van Jezus, op 92-jarige leeftijd. Peter ging tot 2021 voor in de locatie Sint Andries aan de Engelberg in Leersum. Weliswaar nam het aantal keren dat hij voorging in de laatste jaren sterk af. Peter was toen inmiddels al tegen de 90.
Peter trad op 7 september 1952 in bij de Jezuïeten in Grave en hij werd op 31 juli 1962 priester gewijd in Maastricht. We herinneren ons Peter als een geleerd mens. Hij werd in 1973 studentenpastor in Utrecht en specialiseerde zich in psychosynthese.
Peter was met name voorganger in de ‘speciale’ vieringen in Leersum, zo ging hij met regelmaat voor in de Paaswake en de Kerstnachtmis. Kwam hij in de eerste jaren dat hij voorging meestal op de motor vanuit Utrecht naar Leersum, werd dat later de bus, die stopte toch bij hem voor de deur en ook in Leersum was het niet ver lopen, en nog veel later haalden Frans Groot of Loes Grimmelijkhuizen hem op. Ook zijn broer en schoonzus waren af en toe zijn chauffeur.

Peter wist zich altijd te onderscheiden met een bontgekleurde stola, als teken van inclusie. Peter was een begenadigd spreker. Hij nam geen blad voor de mond en was regelmatig kritisch op het functioneren van de katholieke kerk. We luisterden aandachtig naar zijn overweging en menig kerkganger zal zijn opvattingen ook weleens als ‘ongemakkelijk’ ervaren hebben.

Na het overlijden van Hans, in veel zaken zijn steun en toeverlaat, is hij verhuisd naar Nijmegen, daar is hij ook overleden. Peter is begraven in Nijmegen. Dat hij moge rusten in vrede.

Edward van Leeuwen