Zondag 26 januari is overleden onze trouwe parochiaan Pieter Johannes (Piet) Berben. Hij was 85 jaar en woonde de laatste jaren met zijn vrouw Lies in Zeist. Beiden waren zij jarenlang lid van ons koor Sint Gregorius Magnus, waar vooral Piet veel heeft betekend voor de muziekkeuze en het gregoriaans. Hij zong er vaak solo en was dirigent van het ‘vakantiekoor’. Daarnaast was Piet lekenvoorganger en lid van het Rouwpastoraat. Ook heeft hij zich ingezet voor de oecumene. Zijn uitvaart was op donderdag 30 januari in onze kerk, waarna hij werd begraven bij zijn eerste vrouw Ada op het parochiekerkhof aan de Drieklinken.