Tweede kerstdag, 26 december 2020, is aan het eind van de middag na een kort ziekbed Wim Middelplaats overleden. Wim was heel lang lid van ons Andrieskoor en vanaf de oprichting ook van de Schola Cantorum Andreas.
Naast deze muzikale bijdrage is Wim ook de kunstenaar die ons onder andere de prachtige kruiswegstaties nalaat.
We zijn in gedachten en gebeden bij hem en bij zijn nabestaanden. En we zullen hem erg missen.
Zijn uitvaartdienst – waarin Marcel Sarot is voorgegaan – heeft plaatsgevonden op  donderdag 7 januari jl.