In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

IN MEMORIAM  Marga de Jager – Fiolet (13 maart 1924 - 28 juni 2022) Maandag 4 juli jl. namen we tijdens een mooie viering in onze Sint Andrieskerk afscheid van Marga de Jager-Fiolet. Marga was ruim 40 jaar een betrokken en zeer gewaardeerd lid van onze Sint Andriesgeloofsgemeenschap. Een fijn mens met een brede belangstelling, die goed kon luisteren, echt geïnteresseerd was en zelden een oordeel over een ander had. Marga werd als vierde in een gezin van negen in Amsterdam geboren. Tijdens de oorlog woonde ze in Rotterdam waar ze het bombardement op de stad van nabij meemaakte. Haar [...]

6 juli, 2022|

In memoriam – Peter Verberne

Peter Verberne is op 13 april jl. op 79-jarige leeftijd overleden. Peter heeft zich, o.a. als lid van de pastoraatgroep,  vele jaren verdienstelijk ingezet voor de Theresiageloofsgemeenschap. Sociaal bewogen en met beleid was hij nauw betrokken bij de vieringen in de kerk, vertegenwoordigde hij Theresia bij de jaarlijkse Chrismamis in Apeldoorn en bracht ons de H. Oliën. Ook fungeerde hij als taxiservice voor emeriti uit de regio die zodoende  in Maarn de mis konden blijven lezen. Hij was een stimulator en coördinator van diverse activiteiten zoals o.a. het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Toen het Theresiakoor bestuurlijk in een impasse geraakte stelde [...]

7 juni, 2022|

In memoriam mw. G.M. Appelman-de Keijzer

Geboren op 20-9-1929 als Geertruida Martina (Truus) de Keijzer in Winterswijk als 3e dochter van Herman en Aleida de Keijzer, later volgde nog een broertje. Het was een fijn, warm gezin. Haar vader werkte bij de Spoorwegen, maar werd voor de oorlog overgeplaatst naar Utrecht. Aan het einde van de oorlog is Truus met haar broertje naar familie in Groenlo gelopen, omdat in Utrecht het eten schaars werd en de treinen niet meer reden. Truus kwam na school bij ‘De Utrecht’ op kantoor. Het allerliefst was zij ‘juf’ geworden, maar die droom heeft zij (mede door de oorlogsjaren) niet kunnen [...]

18 mei, 2022|

In memoriam Bas Bueno de Mesquita

Op 6 mei jongstleden is Bas Bueno de Mesquita overleden. Bas was jarenlang voorzitter van de locatieraad van de Sint Martinuskerk Doorn-Langbroek. Het bijzondere van Bas is dat hij dat deed met hart en ziel. Geen bestuurder op afstand, maar gedreven door innerlijke overtuiging. Hij was bezield van wat hij altijd het mysterie van het katholicisme noemde. Tijdens de drukbezochte afscheidsdienst werd door diverse sprekers aangehaald dat hij diepgaand bezig was met zijn geloof. Hij nam het niet voor kennisgeving aan, maar was zocht naar de betekenis van een tekst of een brief voor hem. Dat deed hij met de [...]

17 mei, 2022|

In memoriam Ans Loeffen – Cox

Ons bereikte het overlijdensbericht van mevrouw Ans Loeffen. Zij mocht 97 jaar worden. Ans was vele jaren een trouw lid van het Andrieskoor en begeleidde dat koor ook vaak op het orgel. We bidden voor haar en haar kinderen en (achter-)kleinkinderen die haar nu als lieve moeder en (gr)oma moeten missen. [...]

20 april, 2022|

In memoriam mw. Bors – van Dorresteijn

Op maandag 27 december is op 94-jarige leeftijd overleden mw. Bors - van Dorresteijn. Na het overlijden van haar man Theo Bors had ze moeite de draad van het leven op te pakken. Ze verhuisde enig tijd daarna van de Jan Steenlaan naar Huize Beatrix waar ze meer onder de mensen kwam en haar leven daardoor weer wat aangenamer werd. Mw. Bors was een trouwe parochiaan van de Martinuskerk. Vanwege haar afnemende gezondheid kon ze de laatste jaren geen vieringen meer bijwonen in de kerk. Mw. Bors was een vrouw met een duidelijke eigen regie, ze bezat een grote parate [...]

24 januari, 2022|

In memoriam dhr. C.J.M. (Cees) Damen

Zaterdag 8 januari overleed, geheel onverwacht, Cees Damen. In 1947 geboren in Langbroek en in 2022 nog maar zo kort na het nieuwjaar wensen, te Langbroek gestorven. Een echte Langbroeker, die met iedereen kon praten ongeacht afkomst, rang of stand. Optimistisch en joviaal, een bekende verschijning op zijn quad, vaak met een van de kleinkinderen en/of de hond achterop. Cees was een natuurmens die al in zijn jeugd altijd buiten te vinden was. Hij kon intens genieten van eenvoudige dingen: zijn bloemenranden op zijn bouwland, het geluid van een fazantenhaan, de eerste koekoek en nachtegaal, oude bomen en mooie avondluchten. [...]

22 januari, 2022|

In memoriam Ton Morselt

Ons bereikte het bericht dat vrijdag 19 november de heer Ton Morselt op 82-jarige leeftijd is overleden. Ton hield van verhalen vertellen en heeft in de jaren dat ons parochieblad nog 'de Klaroen' heette heel wat artikelen geschreven. Hij interviewde bijvoorbeeld mede-parochianen met een interessant verhaal. Ook schreef hij over bijzondere, religieuze plaatsen in Nederland die hij bezocht, zoals het klooster in Stein en een Carnavalsmis in de Sint Jan in Den Bosch. Onder het synoniem Ton Toutnu schreef hij kleine gedichtjes op een beeldachtergrond die hij mini-proza noemde. Deze zijn tentoongesteld geweest in de Bergse Bossen aan de Traay. [...]

24 november, 2021|

In memoriam Arnold Hertsenberg

Op 17 augustus jl. is Arnold Hertsenberg in het bijzijn van zijn familie na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd overleden. Als lid van de Locatieraad Sint Petrus’ banden heeft hij meer dan 8 jaar zorg gedragen voor het onderhoud van de ‘gebouwen’, met name onze kerk en het parochiecentrum. In zijn arbeidzame leven was Arnold projectmanager bij Rijkswaterstaat. In die periode heeft hij gewerkt aan de bouw van de Oosterscheldedam, de Schipholtunnel en de onder keldering van een deel van Maastricht. Door zijn technische kennis en project-ervaring was hij goed op de hoogte van het benodigde onderhoud. In nauw [...]

11 november, 2021|

In memoriam Angèle Kelder

Woensdag 22 september overleed na een zeer kort ziekbed geheel onverwachts Angèle Kelder op 69-jarige leeftijd. Zij laat Fred en haar drie kinderen met echtgenoten en kleinkinderen achter. Angèle heeft zich altijd bescheiden op de achtergrond enorm ingezet voor onze gemeenschap. Oorspronkelijk in Zeist-West, waar zij onder meer de Kleuterkerk opzette, en na de fusie en de sluiting van de kerk in Zeist-West heeft zij opnieuw grote inzet getoond in de nieuwe situatie. Zij breidde haar activiteiten verder uit. Zij zong in het Themakoor, het Emmauskoor, het Rouw- en Trouwkoor en de Cantores en werd bewonderd door haar prachtige stem. Opvallend [...]

25 september, 2021|

In memoriam Johannes Hendrikus (John) Winnubst

Op 14 augustus jl. overleed op 73-jarige leeftijd John Winnubst. John was een natuurmens. Hield van vogels met name de gierzwaluw. Hij kreeg het voor elkaar om nestkastjes op te hangen bij zijn overbuurman. Na zijn pensionering ging hij de golfsport beoefenen. Zijn medesporters zullen zijn gezelligheid na afloop missen. Een hartelijke persoon met belangstelling voor de medemens. Mooie tekeningen maken voor vrienden en bekenden bij speciale gelegenheden en waarin hij de ondeugende aspecten van de persoon tot uiting liet komen. Vele tekeningen zijn bewaard gebleven als aandenken aan John. Voor de Martinusparochie heeft hij zich ingezet voor het begeleiden [...]

3 september, 2021|

In memoriam Lia van Donselaar

Op 27 mei jl. is Lia van Donselaar overleden. Ze is tachtig jaar geworden. Geboren als Cecilia Maria van Breemen in Bussum, woonde ze na haar huwelijk met Bert jarenlang in Muiderberg. Hier werd ook dochter Barbara geboren. De laatste 24  jaar zijn ze neergestreken in Elst, en sloten zich aan bij de Martinuskerk in Doorn. “Een mooi en liefdevol leven, een moedig gedragen laatste weg”, lezen we op de kaart. Iedereen die Lia kende weet hoe waar dat is. Zoveel aandacht, liefde en vriendelijkheid voor de mensen om haar heen. Tijdens de uitvaart vertelde vriendin Jenny van der Veen, [...]

15 juni, 2021|

Bericht van overlijden Frederieke Prinsen

Onze oud-pastoraal werkster Frederieke Prinsen is op 9 juni jl. overleden. Ze is 52 jaar geworden. Frederieke werkte bij ons van september 2008 tot juli 2012, en is daarna voor defensie gaan werken als aalmoezenier.  Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Door haar wilskracht en moedig dragen heeft ze velen in haar omgeving weten te inspireren. We vragen uw gebed voor haar, voor haar man Remco en haar zonen Lars en Swen, die haar al zo jong moeten missen. Moge zij rusten in vrede.    

14 juni, 2021|

In memoriam Ton Oostveen

Frater Ton Oostveen, bekend van de cursussen meditatie en voorganger in de diverse tehuizen in Zeist, is op 10 februari onverwachts overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef de Overste van het fraterhuis in De Bilt een brief. [...]

17 februari, 2021|

In memoriam Fie Ram-de Wit (9-8-1931 – 10-2-2021)

Fie Ram was een begrip in de parochie St. Petrus' banden. In 1977 werd ze aangesteld als eerste vrouwelijk lid van het parochiebestuur (daarvóór waren dat uitsluitend mannen) in een tijd, waarin de parochie sterk was uitgehold. Velen kerkten elders: op Arca Pacis, in Doorn, Austerlitz, Zeist en Odijk. Met enorme inzet is zij er met anderen in geslaagd onze parochie weer nieuw leven in te blazen en vele vrijwilligers te werven. Zij volgde de dekenale toerustingscursus en ging aan de slag met het oprichten van de werkgroep Parochie als Gemeenschap. Deze verzorgde bezoeken aan parochianen bij geboorte en huwelijken [...]

15 februari, 2021|

In memoriam Bernardus Wilhelmus Joseph (Ben) Otters

Op 26 januari overleed, op 80-jarige leeftijd, onze mede-parochiaan Ben Otters. Zijn uitvaart was op 2 februari te volgen via een livestream. Ben was een betrokken man binnen onze geloofsgemeenschap. Het was een genoegen om met hem en de andere twee leden van de ploeg samen de tuin rond de kerk te onderhouden. Na afloop, onder het genot van een kop koffie of een drankje praatten we dan na over het wel en wee van het leven en – niet in de laatste plaats – over de parochie. Ben zette zich ook in voor de jaarlijkse bazaars, in en rond [...]

5 februari, 2021|

In memoriam Tinnie Hofman – Renne (09/12/1941 – 16/01/2021)

“De mooiste ster verhuist nu naar haar nieuwe woning”. Dit zijn woorden van haar man Wim en hun dochter Brigitta. Deze mooie ster is na een vervuld leven heengegaan. Tinnie kon genieten van de natuur, haar hondje Lizzy van spelende kinderen in de straat. Ze was breed georiënteerd, las vele, vele boeken, keek films, hield van klassieke muziek. Als een ster wist Tinnie zich te kleden, mooi te maken. Ze genoot van de grote en kleine dingen van het leven. Helaas waren de laatste jaren niet gemakkelijk omdat de vergetelheid zich meer en meer aandiende. Maar zelfs deze levensvorm kon de kostbaarheid van Tinnie’s leven [...]

26 januari, 2021|

In memoriam Gérard Kok

Zaterdag 2 januari op zijn geboortedag is op 88-jarige leeftijd Gérardus Maria (Gérard) Kok-Hirschfeldt rustig en vredig overleden. Voor onze parochie was Gérard een waardevol vrijwilliger op verschillende terreinen. Jarenlang was hij werkzaam bij de Parochiële Caritas Instelling van de parochie. Hij assisteerde bij de vieringen in de verzorgingshuizen, het Zonnehuis en Park Boswijk. Gérard had een goede band met de bewoners. Ook hielp hij mensen die rolstoelafhankelijk waren bij vervoer naar de kerkdiensten op zondag. Waren er parochianen opgenomen in het ziekenhuis, dan was Gérard degene die hen namens de parochie daar opzocht. Gérard coördineerde en organiseerde het jaarlijks [...]

26 januari, 2021|
Ga naar de bovenkant