In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

In memoriam pater Peter Koper (25 februari 1931 – 19 september 2023)

Op dinsdag 19 september jongstleden overleed Peter Koper, priester in de Sociëteit van Jezus, op 92-jarige leeftijd. Peter ging tot 2021 voor in de locatie Sint Andries aan de Engelberg in Leersum. Weliswaar nam het aantal keren dat hij voorging in de laatste jaren sterk af. Peter was toen inmiddels al tegen de 90. Peter trad op 7 september 1952 in bij de Jezuïeten in Grave en hij werd op 31 juli 1962 priester gewijd in Maastricht. We herinneren ons Peter als een geleerd mens. Hij werd in 1973 studentenpastor in Utrecht en specialiseerde zich in psychosynthese. Peter was met [...]

16 oktober, 2023|

In memoriam Jannie Vosmeer

Onze dierbare parochiaan Jannie Vosmeer is op dinsdag 5 september jl. overleden. Zij is 101 jaar geworden. Haar afscheid was op 12 september jl. in de St. Martinuskerk in Doorn, waarna haar begrafenis plaatsvond op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Arnhemse Bovenweg in Doorn. In het boek Spreuken van de Bijbel wordt gesproken over een sterke vrouw. Waarbij de vrouw sterk is door haar overgave; aan haar heeft God de mens toevertrouwd. De sterke vrouw is niet alleen een steun en geestelijke kracht voor man en kinderen, maar ook voor anderen, die de kracht van haar geest mogen ervaren. [...]

15 september, 2023|

In memoriam Dirk Gudde

Ons bereikte het trieste bericht dat op woensdag 16 augustus jl. de heer Dirk Gudde is overleden op de leeftijd van 56 jaar. Behalve dat Dirk oud-wethouder van Zeist was, is hij ook heel belangrijk geweest voor onze parochiegemeenschap. Dirk was actief als pastoraal werker en is voorgegaan in vele gebedsvieringen. Zijn inspirerende woorden hebben een grote indruk achter gelaten bij velen. Verder is hij voorzitter geweest van het dagelijks parochiebestuur van Zeist -West en was hij een aantal jaren voorzitter van de Raad van Kerken Nederland. In Zeist was hij  rond de eeuwwisseling voorzitter van het Oecumenisch Beraad. Ook was [...]

1 september, 2023|

In memoriam Elisabeth Maria Theresia (Elly) Rots-Bender (8 juni 1933 – 25 juli 2023)

Elly was getrouwd met Frans Rots; samen hadden ze drie kinderen en zes kleinkinderen. Ze woonden vele jaren in Amerongen en waren zeer betrok­ken bij de Geloofsgemeenschap Sint Andries. We hebben op 2 augustus afscheid van haar genomen in een uitvaartdienst in de parochiekerk van Sint Bernulphus in Oosterbeek. Ik heb Elly leren kennen via de werkgroep diaconie die o.a. aandacht besteedt aan verjaardagen van 80+'ers. Elly bleek vervoer nodig te hebben, vooral voor haar man Frans, naar oogartsen en tandartsen. Zo leerde ik haar kennen als een lieve, zorgzame vrouw die altijd klaar stond voor anderen. Ze was nauw [...]

7 augustus, 2023|

In memoriam Margaretha Clara Regina Wilhelmina (Margreet) Marcus-Vloon (16 maart 1933 – 15 juli 2023)

Margreet werd op 16 maart 1933 te Apeldoorn geboren als  jongste van een een gezin met zes kinderen. Ze was een nakomertje. De lagere school doorliep ze tijdens de oorlog, waarna de Mulo volgde. Haar vader ving haar uit school thuis op - een vrolijke man, waarmee ze veel plezier beleefde - terwijl haar moeder een schoenenzaak runde. In die zaak hielp ze af en toe  maar ze was ook veel bij haar vader, totdat ze samen met een zestien jaar  oudere zus een schoenenwinkel begon aan de Hoofdstraat in Apeldoorn begon: Migré (Mieke-Greetje). Dat was  In het begin van [...]

7 augustus, 2023|

In memoriam Dirk Anton Pieter (Dick) van Wijck (4 augustus 1946 – 29 juli 2023)

Vlak voor zijn 77ste verjaardag overleed Dick van Wijck. Hij was getrouwd met Marianne, die o.a. actief was in de werkgroep Diaconie van onze Geloofsgemeenschap Sint Andries. We hebben in een uitvaartdienst op 2 augustus afscheid genomen van Dick. Daarna is hij begraven op de Algemene Begraafplaats in Leersum. De laatste drie jaar woonde hij noodgedwongen in ‘De Tabakshof’ in Elst: zijn mentale en fysieke gezondheid lieten het thuis-wonen niet meer toe. Dick was ondernemer in hart en nieren: 40 jaar, 6 dagen per week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Als gevolg van toenemende Alzheimer en dementie [...]

7 augustus, 2023|

In memoriam Herman Wouda

Zaterdag 15 juli overleed Herman Wouda op de leeftijd van 75 jaar. Na een lange succesvolle loopbaan bij Douwe Egberts, waar hij als directeur afscheid had genomen, werd Maarn gekozen voor de bouw van een duurzame woning. In 2015  was het huis gereed en verhuisden Herman en zijn vrouw Hetty van Driebergen naar Maarn. Het was toen al duidelijk dat hij wegens een te laat onderkende aandoening niet zo lang meer had te leven. Niettemin bleef hij zeer actief en heeft toch nog een aantal jaren, hoewel veel te kort, van zijn nieuwe huis en prachtige tuin kunnen genieten. Als [...]

24 juli, 2023|

In memoriam mevrouw Vrijmoed

Op paaszondag 9 april is op 103-jarige leeftijd mevrouw Jacqueline Vrijmoed overleden. Ze woonde in huize Rehoboth in Driebergen. De uitvaart van mevrouw Vrijmoed was op dinsdag 18 april in de kerk van Sint Petrus' banden. Aansluitend werd mevrouw bijgezet in het graf van haar zus Hermine Vrijmoed op het kerkhof aan de Drieklinken.    

14 april, 2023|

In memoriam mevrouw Brenkman

Op maandag 13 maart is mevrouw Johanna Maria Wilhelmina (Hannie) Brenkman-van der Vlugt op 95 jarige leeftijd overleden. Ze woonde met haar echtgenoot, de heer Frans Brenkman, op Scholekster 36 in Driebergen. Haar crematieplechtigheid vond plaats in kleine kring.

14 april, 2023|

In memoriam de heer van Kempen

Op vrijdag 31 maart is de heer Jacobus Gijsbertus (Jaap) van Kempen in verzorgingshuis Sparrenheide op 94-jarige leeftijd overleden. Dhr. Van Kempen woonde voor die tijd in huize Rehoboth. Zijn echtgenote overleed in 2016. Het afscheid van de heer Kempen was op donderdag 6 april in crematorium Bosrust in Zeist.

14 april, 2023|

In memoriam Hermine van der Ven

Op Goede Vrijdag 7 april is Hermine van der Ven-Berends onverwacht overleden. Hermine was een zeer betrokken en actieve parochiaan die zich op veel manieren heeft ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Ze was lid van het toenmalige parochiebestuur, ze heeft het parochie-archief opgeschoond en beschreven volgens de officiële archiefrichtlijnen, ze coördineerde de koffiegroep en de 'poetsparels' van de kerkschoonmaak. Ook zong ze mee in het koor Mediant. Dat alles, maar zeker ook haar warme belangstelling voor anderen en haar opgewekte aanwezigheid bij veel parochie-activiteiten maakte haar tot een bekend gezicht, dat we erg gaan missen. Hermine is 80 jaar geworden. Op [...]

13 april, 2023|

In memoriam Theodora Gesina Antonia (Thea) Frumau

Dinsdag 22maart is op 81 jarige leeftijd Theodora Gesina Antonia (Thea) Frumau overleden. Thea werd 22 mei 1941 in Delft geboren. Zaterdag 1 april was haar uitvaartdienst in de Martinuskerk waarna de begrafenis plaatsvond op de Nieuwe en algemene Begraafplaats te Doorn. Thea is bijgezet in het graf bij haar ouders. Thea was voorgaande jaren vrijwilligster bij onze ziekenbezoekgroep en in Het Zonnehuis. Zij bezocht trouw enkele parochianen die ziek of eenzaam waren. In het Zonnehuis begeleide Thea de bewoners naar de vieringen die 1x per maand op vrijdagavond werden gehouden. Het laatste jaar ging de gezondheid van Thea steeds [...]

5 april, 2023|

In memoriam Maria Johanna Elisabeth (Maria) Matthijssen-van Esch

Op zaterdag 1 april jl. overleed Maria Johanna Elisabeth (Maria )Matthijssen- van Esch op 80-jarige leeftijd. De herdenkingsdienst is zaterdag 8 april 2023 in de aula van de Algemene Begraafplaats Oude Arnhemse bovenweg te Doorn. Aansluitend vind haar begrafenis plaats. Mevrouw Matthijssen werd 24 januari 1943 in Roosendaal en Nispen geboren. Mevrouw woonde aan de Tarweakker te Doorn. Wij wensen haar man en kinderen veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

5 april, 2023|

In memoriam mw. Huetink-Egging

Op donderdag 23 februari is mevrouw Ceciel Huetink-Egging op bijna 98 jarige leeftijd overleden. Mevrouw woonde jarenlang in Driebergen met haar echtgenoot, die in 2019 is overleden. Ze was een trouwe kerkgangster van de Sint Petrus' banden. De laatste jaren woonde mevrouw Huetink in Huize Hoog Kerkebosch in Zeist. De uitvaart was op 2 maart vanuit de kerk van Sint Petrus' banden, waarna mevrouw naar het crematorium is gebracht.

3 maart, 2023|

In memoriam Lettie Werkman

Lettie Werkman was een bekend gezicht in de parochie: ze was jarenlang onderwijzeres op de Valkenheuvelschool en actief in onze geloofsgemeenschap, onder andere bij de voorbereidingen van de Eerste Communie en het vormsel. Verder nam ze het initiatief voor de Pieterburenclub, een groep voor jongeren na het Vormsel. De laatste jaren woonde ze in zorgcentrum de Ridderhof in Amerongen. Daar overleed ze op 12 januari jl. Lettie Werkman is begraven op de natuurbegraafplaats de Mokerheide.    

2 maart, 2023|

In memoriam Joop Hoonhout

In de afgelopen kerstnacht is Joop Hoonhout op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was 65 jaar getrouwd met Nel Roobeek en kreeg zeven dochters. Vanaf 1972 woonde hij met zijn gezin in Zeist, waar hij werkte als hoofd van het bureau Voorlichting van de Gemeente. Joop was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kerkelijk Centrum in Zeist-West. Hij was altijd een zeer betrokken parochiaan en gelovige. Jarenlang was hij lid van de oecumenische werkgroep, maar ook redacteur van het parochieblad. Zijn interviews met de vele vrijwilligers werden vaak als eerste gelezen. Hij verhuisde mee naar de St. Josephkerk en werd [...]

16 januari, 2023|

In memoriam Han Damen

Zondag 27 november is Han Damen zeer plotseling overleden aan een hartstilstand. Han werd geboren op 15 november 1947 in Langbroek. Hij kreeg 4 broertjes, Harrie, Willem, Herman en Martien en 1 zusje Lily. Hij groeide op in een bescheiden, gastvrij en zorgzaam gezin. Han was al vroeg betrokken bij de Martinusparochie in Doorn als misdienaar. Hij deed dit erg graag. Vooral bij een trouwerij, want dan hoefde hij niet naar school, zo vertelde hij regelmatig aan zijn kinderen. Hij ontmoette Alie en ze trouwden in 1971. Ze bouwden een huis naast de Houtzagerij, welke zijn lust en leven was. Naast [...]

12 december, 2022|

In memoriam Fons Keurntjes

Op 8 oktober is overleden Alphonsus Hendrikus Wilhelmus (Fons) Keurntjes. Hij werd geboren op 29 oktober 1937 te Zeddam. In besloten familiekring was de uitvaart op zaterdag 15 oktober in de Martinuskerk, waarna de begrafenis op de Nieuwe en Algemene begraafplaats te Doorn plaatsvond. Op zijn rouwkaart staat een tekst van Fons zelf: Tijd zie je niet, wel veranderingen in de tijd. Wordt het dan geen tijd dat je de veranderingen ziet? Fons Verder heeft de familie het karakter van Fons op geheel eigen wijze beschreven: Geheel eigen visie op het leven. Uitgesproken, verrassend, betrouwbaar, liefdevol, bijzondere denker en doener. [...]

28 oktober, 2022|

In memoriam Nico van Kooten

Op 18 september 2022 is Nicolaas Johannes (Nico) van Kooten overleden. Hij werd op 18 juni 1939 in Langbroek geboren. In een volle kerk met prachtige zang van het Shantykoor het koor waar Nico jarenlang zelf deel van uitmaakte, hebben wij 24 september in de Martinuskerk afscheid van hem genomen. Nico was een harde werker heeft o.a. jarenlang met zijn snackbar mobiel op de markt in Doorn gestaan. Daarnaast had Nico een cateringbedrijf. Nico was een echte Langbroeker. Hij was erg betrokken bij de sportvereniging in Langbroek en in het bijzonder bij de voetbaljeugd van SVL. Maar liefst 12 jaar, [...]

28 oktober, 2022|

In memoriam Theo Kraan

Afgelopen vrijdag, 26 augustus, is Theo Kraan op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. We zullen Theo missen en zijn in gedachten en gebeden bij hem, bij Tonny en hun kinderen en kleinkinderen. Theo was sinds 1994 lid van ons Kerkkoor en we hebben in november 2019 zijn 25 jarig jubileum kunnen vieren. Hij had een uitstekende stem met een opvallend groot bereik. Theo zingt net zo gemakkelijk de hoge noten van de tenor als de lage van de bassen. Dat kwam goed uit want toen het koor alsmaar kleiner werd, konden we toch nog een vierstemmige mis zingen: als [...]

1 september, 2022|
Ga naar de bovenkant