In memoriam

In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

Een dankbare herinnering aan Vincent van der Burg

Op 29 april jl. is, na een heel kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Vincent van der Burg. Vincent is geboren en getogen in Zeist, en hoewel hij landelijk actief was, is hij  altijd betrokken geweest en gebleven op het wel en wee van Zeist, ook het kerkelijk leven. Tijdens zijn werkzame leven was hij advocaat en wetgevingsjurist, en is terecht gekomen in de landelijke politiek. Vincent bekleedde tal van politieke en maatschappelijke functies, en de kennis en ervaring gebruikte hij ook ten dienste van onze parochie en het aartsbisdom. We zijn hem in vele opzichten heel veel [...]

5 mei, 2020|

In Memoriam: Margreet van Kempen-van der Ploeg

Greet van Kempen-van der Ploeg werd geboren in Wymbritseradeel op 7 mei 1922; ze overleed op 4 april 2020 in Amerongen. Ze bereikte dus de prachtige leeftijd van 97 jaar. Sinds 1 december 1943 was ze gehuwd met Antonius van Kempen (overleden 8 juli 1992). Samen kregen ze zes kinderen: Dini, Annette, Joke, Theo Ton en Jos. Ze kregen 14 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. Greet van Kempen was een levenslustige vrouw en een doorzetter.  Dat kwam waarschijnlijk mede door haar Friese afkomst al woonde ze vanaf haar huwelijk niet meer in Friesland.  Gehuwd met een Rijkspolitieman. Dat hield – zeker [...]

18 april, 2020|

In memoriam: Zuster Riet Bos

Op maandag 13 april 2020 is, in de leeftijd van 91 jaar, zuster Maria Geertruida (Riet) Bos in Boxtel overleden. Zuster Bos werd geboren op 9 augustus 1928 in Ootmarsum. Zij kwam in 1985 vanuit Zaandam naar Doorn waar zij in de pastorie van de Martinuskerk ging wonen. Pater de Jong was toen ook net als pastoor van Doorn aangesteld. Zuster Bos heeft zich jarenlang ingezet voor het pastoraat van de toen nog Martinusparochie. Velen hebben fijne herinneringen aan haar. Op de zondagen vooraf aan de vieringen was zij altijd achter in de kerk als gastvrouw aanwezig om de parochianen [...]

16 april, 2020|

In memoriam: Mevrouw Grietje van Kempen-van der Ploeg

We ontvingen het bericht dat mevrouw Grietje van Kempen-van der Ploeg op zaterdag 4 april is overleden. Ze werd geboren op 7 mei 1922 en heeft dus een hoge leeftijd mogen bereiken. De uitvaart - in verband met de corona-maatregelen in uiterst kleine kring - zal zijn op vrijdag 10 april, om 13.30 uur. Voorganger is Marcel Sarot. Wij zijn in gedachten en gebeden bij mevrouw Van Kempen en haar nabestaanden.

5 april, 2020|

In memoriam: Wim de Grefte

Op 20 maart jl. is, in de leeftijd van 84 jaar, Wim de Grefte overleden. Wim, oud parochiaan, heeft enige tijd in het bestuur van de St. Andriesparochie gezeten en een grote bijdrage geleverd in de samensmelting van de Heuvelrugparochies. Wim verhuisde naar Nijkerk en deed veel vrijwilligerswerk voor de St. Franciscus Xaveriusparochie in Amersfoort. Op zijn rouwkaart stond de volgende tekst: Hemel en aarde, alles en allen wordt door u gekend, gedragen en bemind. Sla uw mantel van liefde om hem heen en laat hem schuilen bij U, God van het leven Op de website van de St. Franciscus [...]

31 maart, 2020|

In herinnering: Johanna Grünbauer

Op 21 oktober jl. is overleden Johanna Grünbauer, echtgenote van Jaap Grünbauer. Johanna was tot juli van dit jaar koorlid en begeleidster van het kerkkoor. De leden van de Sint Andries Geloofsgemeenschap zullen zich haar herinneren als een begaafd pianiste die de vieringen extra cachet gaf. Het koor zal zich Johanna vooral herinneren als een fantastische begeleidster, die met veel geduld en humor de koorrepetities tot fijne avonden maakte. Door gewrichtsproblemen in haar vingers moest Johanna het spelen tijdens de vieringen helaas opgeven. Zij bleef het koor trouw en speelde tot juli jl. nog met één vinger tijdens de koorrepetities. [...]

21 oktober, 2019|

In herinnering: Frater Willibrordus Hilhorst

Frater Willibrordus Hilhorst was bekend in onze parochie in Zeist, waar hij zieken en ouderen bezocht. Maar velen kenden hem ook vanwege zijn grote liefde voor de natuur. Als ‘vlinderfrater’ maakte hij naam en die naam breidde zich uit toen hij bekendheid kreeg door zijn natuurmelding bij het programma ‘Vroege Vogels’. Zijn bidprentje: In dankbare herinnering aan Frater Willibrordus Hilhorst *** * 20 februari1928 te Bussum † 11 september  2019 te Utrecht-Leidsche-Rijn * Hij was sinds 15 Augustus 1946 lid van de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Zijn lichaam is 18  september 2019 [...]

20 september, 2019|