In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

In memoriam Angèle Kelder

Woensdag 22 september overleed na een zeer kort ziekbed geheel onverwachts Angèle Kelder op 69-jarige leeftijd. Zij laat Fred en haar drie kinderen met echtgenoten en kleinkinderen achter. Angèle heeft zich altijd bescheiden op de achtergrond enorm ingezet voor onze gemeenschap. Oorspronkelijk in Zeist-West, waar zij onder meer de Kleuterkerk opzette, en na de fusie en de sluiting van de kerk in Zeist-West heeft zij opnieuw grote inzet getoond in de nieuwe situatie. Zij breidde haar activiteiten verder uit. Zij zong in het Themakoor, het Emmauskoor, het Rouw- en Trouwkoor en de Cantores en werd bewonderd door haar prachtige stem. Opvallend [...]

25 september, 2021|

In memoriam Johannes Hendrikus (John) Winnubst

Op 14 augustus jl. overleed op 73-jarige leeftijd John Winnubst. John was een natuurmens. Hield van vogels met name de gierzwaluw. Hij kreeg het voor elkaar om nestkastjes op te hangen bij zijn overbuurman. Na zijn pensionering ging hij de golfsport beoefenen. Zijn medesporters zullen zijn gezelligheid na afloop missen. Een hartelijke persoon met belangstelling voor de medemens. Mooie tekeningen maken voor vrienden en bekenden bij speciale gelegenheden en waarin hij de ondeugende aspecten van de persoon tot uiting liet komen. Vele tekeningen zijn bewaard gebleven als aandenken aan John. Voor de Martinusparochie heeft hij zich ingezet voor het begeleiden [...]

3 september, 2021|

In memoriam Lia van Donselaar

Op 27 mei jl. is Lia van Donselaar overleden. Ze is tachtig jaar geworden. Geboren als Cecilia Maria van Breemen in Bussum, woonde ze na haar huwelijk met Bert jarenlang in Muiderberg. Hier werd ook dochter Barbara geboren. De laatste 24  jaar zijn ze neergestreken in Elst, en sloten zich aan bij de Martinuskerk in Doorn. “Een mooi en liefdevol leven, een moedig gedragen laatste weg”, lezen we op de kaart. Iedereen die Lia kende weet hoe waar dat is. Zoveel aandacht, liefde en vriendelijkheid voor de mensen om haar heen. Tijdens de uitvaart vertelde vriendin Jenny van der Veen, [...]

15 juni, 2021|

Bericht van overlijden Frederieke Prinsen

Onze oud-pastoraal werkster Frederieke Prinsen is op 9 juni jl. overleden. Ze is 52 jaar geworden. Frederieke werkte bij ons van september 2008 tot juli 2012, en is daarna voor defensie gaan werken als aalmoezenier.  Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Door haar wilskracht en moedig dragen heeft ze velen in haar omgeving weten te inspireren. We vragen uw gebed voor haar, voor haar man Remco en haar zonen Lars en Swen, die haar al zo jong moeten missen. Moge zij rusten in vrede.    

14 juni, 2021|

In memoriam Ton Oostveen

Frater Ton Oostveen, bekend van de cursussen meditatie en voorganger in de diverse tehuizen in Zeist, is op 10 februari onverwachts overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef de Overste van het fraterhuis in De Bilt een brief. [...]

17 februari, 2021|

In memoriam Fie Ram-de Wit (9-8-1931 – 10-2-2021)

Fie Ram was een begrip in de parochie St. Petrus' banden. In 1977 werd ze aangesteld als eerste vrouwelijk lid van het parochiebestuur (daarvóór waren dat uitsluitend mannen) in een tijd, waarin de parochie sterk was uitgehold. Velen kerkten elders: op Arca Pacis, in Doorn, Austerlitz, Zeist en Odijk. Met enorme inzet is zij er met anderen in geslaagd onze parochie weer nieuw leven in te blazen en vele vrijwilligers te werven. Zij volgde de dekenale toerustingscursus en ging aan de slag met het oprichten van de werkgroep Parochie als Gemeenschap. Deze verzorgde bezoeken aan parochianen bij geboorte en huwelijken [...]

15 februari, 2021|

In memoriam Bernardus Wilhelmus Joseph (Ben) Otters

Op 26 januari overleed, op 80-jarige leeftijd, onze mede-parochiaan Ben Otters. Zijn uitvaart was op 2 februari te volgen via een livestream. Ben was een betrokken man binnen onze geloofsgemeenschap. Het was een genoegen om met hem en de andere twee leden van de ploeg samen de tuin rond de kerk te onderhouden. Na afloop, onder het genot van een kop koffie of een drankje praatten we dan na over het wel en wee van het leven en – niet in de laatste plaats – over de parochie. Ben zette zich ook in voor de jaarlijkse bazaars, in en rond [...]

5 februari, 2021|

In memoriam Tinnie Hofman – Renne (09/12/1941 – 16/01/2021)

“De mooiste ster verhuist nu naar haar nieuwe woning”. Dit zijn woorden van haar man Wim en hun dochter Brigitta. Deze mooie ster is na een vervuld leven heengegaan. Tinnie kon genieten van de natuur, haar hondje Lizzy van spelende kinderen in de straat. Ze was breed georiënteerd, las vele, vele boeken, keek films, hield van klassieke muziek. Als een ster wist Tinnie zich te kleden, mooi te maken. Ze genoot van de grote en kleine dingen van het leven. Helaas waren de laatste jaren niet gemakkelijk omdat de vergetelheid zich meer en meer aandiende. Maar zelfs deze levensvorm kon de kostbaarheid van Tinnie’s leven [...]

26 januari, 2021|

In memoriam Gérard Kok

Zaterdag 2 januari op zijn geboortedag is op 88-jarige leeftijd Gérardus Maria (Gérard) Kok-Hirschfeldt rustig en vredig overleden. Voor onze parochie was Gérard een waardevol vrijwilliger op verschillende terreinen. Jarenlang was hij werkzaam bij de Parochiële Caritas Instelling van de parochie. Hij assisteerde bij de vieringen in de verzorgingshuizen, het Zonnehuis en Park Boswijk. Gérard had een goede band met de bewoners. Ook hielp hij mensen die rolstoelafhankelijk waren bij vervoer naar de kerkdiensten op zondag. Waren er parochianen opgenomen in het ziekenhuis, dan was Gérard degene die hen namens de parochie daar opzocht. Gérard coördineerde en organiseerde het jaarlijks [...]

26 januari, 2021|

In memoriam Wim Middelplaats

Tweede kerstdag, 26 december 2020, is aan het eind van de middag na een kort ziekbed Wim Middelplaats overleden. Wim was heel lang lid van ons Andrieskoor en vanaf de oprichting ook van de Schola Cantorum Andreas. Naast deze muzikale bijdrage is Wim ook de kunstenaar die ons onder andere de prachtige kruiswegstaties nalaat. We zijn in gedachten en gebeden bij hem en bij zijn nabestaanden. En we zullen hem erg missen. Zijn uitvaartdienst - waarin Marcel Sarot is voorgegaan - heeft plaatsgevonden op  donderdag 7 januari jl.

12 januari, 2021|

In memoriam Antonius Rudolf Stefanus (Ton) Verhoeven

Op 27 november overleed, vrij onverwacht, onze mede-parochiaan Ton Verhoeven. Hij werd 76 jaar. Ton werd geboren in Gendt, als achtste kind in een gezin met elf kinderen. Het was een man met veel humor, niet altijd gemakkelijk voor zichzelf en voor anderen. Maar wel een heel gevoelige en emotionele man, een kant die niet iedereen van hem zag. Hij trouwde in 1966 met zijn geliefde Ans. Er volgden al snel drie kinderen en het was een druk jong gezin waar de rollen traditioneel waren verdeeld: Ton werkte als een paard, Ans zorgde voor het gezin. Op 20-jarige leeftijd rondde [...]

12 december, 2020|

In memoriam Harry van der Horst

Op vrijdag 27 november is de heer Harry van der Horst in de leeftijd van 88 jaar in zijn slaap overleden. Harry was een een zeer betrokken parochiaan, die onder andere acht jaar deel uitmaakte van het parochiebestuur in een onrustige periode. Hij had de gave om de verschillende meningen en groepen bij elkaar te brengen. Als parochie zijn we hem zeer erkentelijk. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Beukenstein. Zijn afscheidsdienst was op vrijdag 4 december in onze kerk. Aansluitend werd hij bijgezet bij zijn vrouw op het kerkhof op de Drieklinken.

11 december, 2020|

In memoriam Annie Roeterink (*1930 – †2020)

Wie tegen Annie een naam noemde van een inwoner van Leersum, liep grote kans dat Annie antwoordde: "Ja, die ken ik. Ik heb bij de geboorte van al hun kinderen gekraamd."Annie kende vrijwel heel Leersum en vrijwel heel Leersum kende haar. In onze geloofsgemeenschap kennen wij Annie als betrokken, liefdevol, integer en wijs. Zij ging altijd liefdevol, wijs en integer om met de mensen om haar heen. Dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het niet moeilijk was om ook naar haar toe betrokken en behulpzaam te zijn. Annie woonde lang op de Wilgenhof. Met veel mensen om zich heen [...]

29 oktober, 2020|

In memoriam Jaap Houtenbos

Op 19 oktober overleed, na een kort ziekbed, op 75 jarige leeftijd Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos. Jaap was als koster heel veel jaren de spil tijdens de vele vieringen die in de Andriesparochie in Leersum werden gehouden. Vanuit zijn functie als koster was hij ook lid van de werkgroep Liturgie. Die rol nam hij zeer serieus. Hij was altijd in voor de ideeën die vanuit de werkgroep werden bedacht om de vieringen steeds weer een bijzonder karakter te geven. Maar als het hem te gek werd was hij ook degene die op de rem trapte en goed genuanceerd kon [...]

29 oktober, 2020|

In Memoriam – Johan Weerdenburg (28-4-1936 – 31-7-2020)

Onze parochie heeft veel vrijwilligers en iedereen draagt zijn steentje bij. Maar je hebt ook een buitencategorie: het soort parochianen, op wie je nooit tevergeefs een beroep doet. Uiterst betrouwbaar en ouderwets degelijk. Johan Weerdenburg was zo iemand. Toen hij 15 jaar geleden het stokje van Kees van Doorn overnam en hoofdkoster en coördinator van de andere kosters van het rouwpastoraat werd, deed hij dit op zijn eigen bekende wijze: met humor, gastvrij, maar ook met inzet van zijn veelzijdige technische kennis. Dit laatste verraadde Johan’ s achtergrond. Een technisch mankement was geen probleem, maar een uitdaging voor Johan:  geen [...]

8 augustus, 2020|

In memoriam Roger Weverbergh

Roger Weverbergh is overleden op tweede pinksterdag 2020, op 1 juni, in Sint-Niklaas, België. Op 8 juni 1963 werd hij priester gewijd voor het bisdom Gent. Roger werd 80 jaar. Zijn afscheid was op woensdag 10 juni in intieme kring. Roger was praktisch theoloog en van 1976 tot 2004 docent pastorale methodiek aan de KTU. Hij heeft veel betekend voor de opleiding, voor de studenten en voor de vakgroep praktische theologie, waarvan hij vele jaren secretaris was. Zijn hartelijkheid en trouw zijn bekend. Docenten werd op een gegeven moment gevraagd jaargroepen van studenten te begeleiden. De jaargroep van Roger leek [...]

11 juni, 2020|

Een dankbare herinnering aan Vincent van der Burg

Op 29 april jl. is, na een heel kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Vincent van der Burg. Vincent is geboren en getogen in Zeist, en hoewel hij landelijk actief was, is hij  altijd betrokken geweest en gebleven op het wel en wee van Zeist, ook het kerkelijk leven. Tijdens zijn werkzame leven was hij advocaat en wetgevingsjurist, en is terecht gekomen in de landelijke politiek. Vincent bekleedde tal van politieke en maatschappelijke functies, en de kennis en ervaring gebruikte hij ook ten dienste van onze parochie en het aartsbisdom. We zijn hem in vele opzichten heel veel [...]

5 mei, 2020|
Ga naar de bovenkant