In memoriam

In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

In memoriam Han Damen

Zondag 27 november is Han Damen zeer plotseling overleden aan een hartstilstand. Han werd geboren op 15 november 1947 in Langbroek. Hij kreeg 4 broertjes, Harrie, Willem, Herman en Martien en 1 zusje Lily. Hij groeide op in een bescheiden, gastvrij en zorgzaam gezin. Han was al vroeg betrokken bij de Martinusparochie in Doorn als misdienaar. Hij deed dit erg graag. Vooral bij een trouwerij, want dan hoefde hij niet naar school, zo vertelde hij regelmatig aan zijn kinderen. Hij ontmoette Alie en ze trouwden in 1971. Ze bouwden een huis naast de Houtzagerij, welke zijn lust en leven was. Naast [...]

12 december, 2022|

In memoriam Fons Keurntjes

Op 8 oktober is overleden Alphonsus Hendrikus Wilhelmus (Fons) Keurntjes. Hij werd geboren op 29 oktober 1937 te Zeddam. In besloten familiekring was de uitvaart op zaterdag 15 oktober in de Martinuskerk, waarna de begrafenis op de Nieuwe en Algemene begraafplaats te Doorn plaatsvond. Op zijn rouwkaart staat een tekst van Fons zelf: Tijd zie je niet, wel veranderingen in de tijd. Wordt het dan geen tijd dat je de veranderingen ziet? Fons Verder heeft de familie het karakter van Fons op geheel eigen wijze beschreven: Geheel eigen visie op het leven. Uitgesproken, verrassend, betrouwbaar, liefdevol, bijzondere denker en doener. [...]

28 oktober, 2022|

In memoriam Nico van Kooten

Op 18 september 2022 is Nicolaas Johannes (Nico) van Kooten overleden. Hij werd op 18 juni 1939 in Langbroek geboren. In een volle kerk met prachtige zang van het Shantykoor het koor waar Nico jarenlang zelf deel van uitmaakte, hebben wij 24 september in de Martinuskerk afscheid van hem genomen. Nico was een harde werker heeft o.a. jarenlang met zijn snackbar mobiel op de markt in Doorn gestaan. Daarnaast had Nico een cateringbedrijf. Nico was een echte Langbroeker. Hij was erg betrokken bij de sportvereniging in Langbroek en in het bijzonder bij de voetbaljeugd van SVL. Maar liefst 12 jaar, [...]

28 oktober, 2022|

In memoriam Theo Kraan

Afgelopen vrijdag, 26 augustus, is Theo Kraan op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. We zullen Theo missen en zijn in gedachten en gebeden bij hem, bij Tonny en hun kinderen en kleinkinderen. Theo was sinds 1994 lid van ons Kerkkoor en we hebben in november 2019 zijn 25 jarig jubileum kunnen vieren. Hij had een uitstekende stem met een opvallend groot bereik. Theo zingt net zo gemakkelijk de hoge noten van de tenor als de lage van de bassen. Dat kwam goed uit want toen het koor alsmaar kleiner werd, konden we toch nog een vierstemmige mis zingen: als [...]

1 september, 2022|

In memoriam Thea van Doorn-van Bruggen

Op woensdag 13 juli jl. is Thea van Doorn-van Bruggen overleden. Ze zou deze maand 79 jaar worden. Thea heeft veel voor onze parochie betekend. Ze was lang secretaris van het parochiebestuur en was lid van de commissie voor de aanpassingen in de kerk en de uitbreiding van het parochiecentrum. De werkgroep Rouwpastoraat is door haar opgezet en heeft zij lange tijd geleid en in veel gevallen ging ze voor bij uitvaarten. Helaas kon ze door haar ziekte al vele jaren niet meer actief aan het parochieleven deelnemen. We namen afscheid van Thea op 20 juli met een  afscheidsviering in [...]

23 juli, 2022|

In memoriam Marga de Jager – Fiolet

Maandag 4 juli jl. namen we tijdens een mooie viering in onze Sint Andrieskerk afscheid van Marga de Jager-Fiolet (13 maart 1924 - 28 juni 2022). Marga was ruim 40 jaar een betrokken en zeer gewaardeerd lid van onze Sint Andriesgeloofsgemeenschap. Een fijn mens met een brede belangstelling, die goed kon luisteren, echt geïnteresseerd was en zelden een oordeel over een ander had. Marga werd als vierde in een gezin van negen in Amsterdam geboren. Tijdens de oorlog woonde ze in Rotterdam waar ze het bombardement op de stad van nabij meemaakte. Haar vader overleed aan de gevolgen daarvan. Nog [...]

6 juli, 2022|

In memoriam – Peter Verberne

Peter Verberne is op 13 april jl. op 79-jarige leeftijd overleden. Peter heeft zich, o.a. als lid van de pastoraatgroep,  vele jaren verdienstelijk ingezet voor de Theresiageloofsgemeenschap. Sociaal bewogen en met beleid was hij nauw betrokken bij de vieringen in de kerk, vertegenwoordigde hij Theresia bij de jaarlijkse Chrismamis in Apeldoorn en bracht ons de H. Oliën. Ook fungeerde hij als taxiservice voor emeriti uit de regio die zodoende  in Maarn de mis konden blijven lezen. Hij was een stimulator en coördinator van diverse activiteiten zoals o.a. het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Toen het Theresiakoor bestuurlijk in een impasse geraakte stelde [...]

7 juni, 2022|

In memoriam mw. G.M. Appelman-de Keijzer

Geboren op 20-9-1929 als Geertruida Martina (Truus) de Keijzer in Winterswijk als 3e dochter van Herman en Aleida de Keijzer, later volgde nog een broertje. Het was een fijn, warm gezin. Haar vader werkte bij de Spoorwegen, maar werd voor de oorlog overgeplaatst naar Utrecht. Aan het einde van de oorlog is Truus met haar broertje naar familie in Groenlo gelopen, omdat in Utrecht het eten schaars werd en de treinen niet meer reden. Truus kwam na school bij ‘De Utrecht’ op kantoor. Het allerliefst was zij ‘juf’ geworden, maar die droom heeft zij (mede door de oorlogsjaren) niet kunnen [...]

18 mei, 2022|

In memoriam Bas Bueno de Mesquita

Op 6 mei jongstleden is Bas Bueno de Mesquita overleden. Bas was jarenlang voorzitter van de locatieraad van de Sint Martinuskerk Doorn-Langbroek. Het bijzondere van Bas is dat hij dat deed met hart en ziel. Geen bestuurder op afstand, maar gedreven door innerlijke overtuiging. Hij was bezield van wat hij altijd het mysterie van het katholicisme noemde. Tijdens de drukbezochte afscheidsdienst werd door diverse sprekers aangehaald dat hij diepgaand bezig was met zijn geloof. Hij nam het niet voor kennisgeving aan, maar was zocht naar de betekenis van een tekst of een brief voor hem. Dat deed hij met de [...]

17 mei, 2022|

In memoriam Ans Loeffen – Cox

Ons bereikte het overlijdensbericht van mevrouw Ans Loeffen. Zij mocht 97 jaar worden. Ans was vele jaren een trouw lid van het Andrieskoor en begeleidde dat koor ook vaak op het orgel. We bidden voor haar en haar kinderen en (achter-)kleinkinderen die haar nu als lieve moeder en (gr)oma moeten missen. [...]

20 april, 2022|

In memoriam mw. Bors – van Dorresteijn

Op maandag 27 december is op 94-jarige leeftijd overleden mw. Bors - van Dorresteijn. Na het overlijden van haar man Theo Bors had ze moeite de draad van het leven op te pakken. Ze verhuisde enig tijd daarna van de Jan Steenlaan naar Huize Beatrix waar ze meer onder de mensen kwam en haar leven daardoor weer wat aangenamer werd. Mw. Bors was een trouwe parochiaan van de Martinuskerk. Vanwege haar afnemende gezondheid kon ze de laatste jaren geen vieringen meer bijwonen in de kerk. Mw. Bors was een vrouw met een duidelijke eigen regie, ze bezat een grote parate [...]

24 januari, 2022|

In memoriam dhr. C.J.M. (Cees) Damen

Zaterdag 8 januari overleed, geheel onverwacht, Cees Damen. In 1947 geboren in Langbroek en in 2022 nog maar zo kort na het nieuwjaar wensen, te Langbroek gestorven. Een echte Langbroeker, die met iedereen kon praten ongeacht afkomst, rang of stand. Optimistisch en joviaal, een bekende verschijning op zijn quad, vaak met een van de kleinkinderen en/of de hond achterop. Cees was een natuurmens die al in zijn jeugd altijd buiten te vinden was. Hij kon intens genieten van eenvoudige dingen: zijn bloemenranden op zijn bouwland, het geluid van een fazantenhaan, de eerste koekoek en nachtegaal, oude bomen en mooie avondluchten. [...]

22 januari, 2022|

In memoriam Ton Morselt

Ons bereikte het bericht dat vrijdag 19 november de heer Ton Morselt op 82-jarige leeftijd is overleden. Ton hield van verhalen vertellen en heeft in de jaren dat ons parochieblad nog 'de Klaroen' heette heel wat artikelen geschreven. Hij interviewde bijvoorbeeld mede-parochianen met een interessant verhaal. Ook schreef hij over bijzondere, religieuze plaatsen in Nederland die hij bezocht, zoals het klooster in Stein en een Carnavalsmis in de Sint Jan in Den Bosch. Onder het synoniem Ton Toutnu schreef hij kleine gedichtjes op een beeldachtergrond die hij mini-proza noemde. Deze zijn tentoongesteld geweest in de Bergse Bossen aan de Traay. [...]

24 november, 2021|

In memoriam Arnold Hertsenberg

Op 17 augustus jl. is Arnold Hertsenberg in het bijzijn van zijn familie na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd overleden. Als lid van de Locatieraad Sint Petrus’ banden heeft hij meer dan 8 jaar zorg gedragen voor het onderhoud van de ‘gebouwen’, met name onze kerk en het parochiecentrum. In zijn arbeidzame leven was Arnold projectmanager bij Rijkswaterstaat. In die periode heeft hij gewerkt aan de bouw van de Oosterscheldedam, de Schipholtunnel en de onder keldering van een deel van Maastricht. Door zijn technische kennis en project-ervaring was hij goed op de hoogte van het benodigde onderhoud. In nauw [...]

11 november, 2021|

In memoriam Angèle Kelder

Woensdag 22 september overleed na een zeer kort ziekbed geheel onverwachts Angèle Kelder op 69-jarige leeftijd. Zij laat Fred en haar drie kinderen met echtgenoten en kleinkinderen achter. Angèle heeft zich altijd bescheiden op de achtergrond enorm ingezet voor onze gemeenschap. Oorspronkelijk in Zeist-West, waar zij onder meer de Kleuterkerk opzette, en na de fusie en de sluiting van de kerk in Zeist-West heeft zij opnieuw grote inzet getoond in de nieuwe situatie. Zij breidde haar activiteiten verder uit. Zij zong in het Themakoor, het Emmauskoor, het Rouw- en Trouwkoor en de Cantores en werd bewonderd door haar prachtige stem. Opvallend [...]

25 september, 2021|

In memoriam Johannes Hendrikus (John) Winnubst

Op 14 augustus jl. overleed op 73-jarige leeftijd John Winnubst. John was een natuurmens. Hield van vogels met name de gierzwaluw. Hij kreeg het voor elkaar om nestkastjes op te hangen bij zijn overbuurman. Na zijn pensionering ging hij de golfsport beoefenen. Zijn medesporters zullen zijn gezelligheid na afloop missen. Een hartelijke persoon met belangstelling voor de medemens. Mooie tekeningen maken voor vrienden en bekenden bij speciale gelegenheden en waarin hij de ondeugende aspecten van de persoon tot uiting liet komen. Vele tekeningen zijn bewaard gebleven als aandenken aan John. Voor de Martinusparochie heeft hij zich ingezet voor het begeleiden [...]

3 september, 2021|

In memoriam Lia van Donselaar

Op 27 mei jl. is Lia van Donselaar overleden. Ze is tachtig jaar geworden. Geboren als Cecilia Maria van Breemen in Bussum, woonde ze na haar huwelijk met Bert jarenlang in Muiderberg. Hier werd ook dochter Barbara geboren. De laatste 24  jaar zijn ze neergestreken in Elst, en sloten zich aan bij de Martinuskerk in Doorn. “Een mooi en liefdevol leven, een moedig gedragen laatste weg”, lezen we op de kaart. Iedereen die Lia kende weet hoe waar dat is. Zoveel aandacht, liefde en vriendelijkheid voor de mensen om haar heen. Tijdens de uitvaart vertelde vriendin Jenny van der Veen, [...]

15 juni, 2021|

Bericht van overlijden Frederieke Prinsen

Onze oud-pastoraal werkster Frederieke Prinsen is op 9 juni jl. overleden. Ze is 52 jaar geworden. Frederieke werkte bij ons van september 2008 tot juli 2012, en is daarna voor defensie gaan werken als aalmoezenier.  Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Door haar wilskracht en moedig dragen heeft ze velen in haar omgeving weten te inspireren. We vragen uw gebed voor haar, voor haar man Remco en haar zonen Lars en Swen, die haar al zo jong moeten missen. Moge zij rusten in vrede.    

14 juni, 2021|

In memoriam Ton Oostveen

Frater Ton Oostveen, bekend van de cursussen meditatie en voorganger in de diverse tehuizen in Zeist, is op 10 februari onverwachts overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef de Overste van het fraterhuis in De Bilt een brief. [...]

17 februari, 2021|
Ga naar de bovenkant