In memoriam2020-04-06T16:11:36+02:00

In memoriam Wim Middelplaats

Tweede kerstdag, 26 december 2020, is aan het eind van de middag na een kort ziekbed Wim Middelplaats overleden. Wim was heel lang lid van ons Andrieskoor en vanaf de oprichting ook van de Schola Cantorum Andreas. Naast deze muzikale bijdrage is Wim ook de kunstenaar die ons onder andere de prachtige kruiswegstaties nalaat. We zijn in gedachten en gebeden bij hem en bij zijn nabestaanden. En we zullen hem erg missen. Zijn uitvaartdienst - waarin Marcel Sarot is voorgegaan - heeft plaatsgevonden op  donderdag 7 januari jl.

12 januari, 2021|

In memoriam Antonius Rudolf Stefanus (Ton) Verhoeven

Op 27 november overleed, vrij onverwacht, onze mede-parochiaan Ton Verhoeven. Hij werd 76 jaar. Ton werd geboren in Gendt, als achtste kind in een gezin met elf kinderen. Het was een man met veel humor, niet altijd gemakkelijk voor zichzelf en voor anderen. Maar wel een heel gevoelige en emotionele man, een kant die niet iedereen van hem zag. Hij trouwde in 1966 met zijn geliefde Ans. Er volgden al snel drie kinderen en het was een druk jong gezin waar de rollen traditioneel waren verdeeld: Ton werkte als een paard, Ans zorgde voor het gezin. Op 20-jarige leeftijd rondde [...]

12 december, 2020|

In memoriam Harry van der Horst

Op vrijdag 27 november is de heer Harry van der Horst in de leeftijd van 88 jaar in zijn slaap overleden. Harry was een een zeer betrokken parochiaan, die onder andere acht jaar deel uitmaakte van het parochiebestuur in een onrustige periode. Hij had de gave om de verschillende meningen en groepen bij elkaar te brengen. Als parochie zijn we hem zeer erkentelijk. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Beukenstein. Zijn afscheidsdienst was op vrijdag 4 december in onze kerk. Aansluitend werd hij bijgezet bij zijn vrouw op het kerkhof op de Drieklinken.

11 december, 2020|

In memoriam Annie Roeterink (*1930 – †2020)

Wie tegen Annie een naam noemde van een inwoner van Leersum, liep grote kans dat Annie antwoordde: "Ja, die ken ik. Ik heb bij de geboorte van al hun kinderen gekraamd."Annie kende vrijwel heel Leersum en vrijwel heel Leersum kende haar. In onze geloofsgemeenschap kennen wij Annie als betrokken, liefdevol, integer en wijs. Zij ging altijd liefdevol, wijs en integer om met de mensen om haar heen. Dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het niet moeilijk was om ook naar haar toe betrokken en behulpzaam te zijn. Annie woonde lang op de Wilgenhof. Met veel mensen om zich heen [...]

29 oktober, 2020|

In memoriam Jaap Houtenbos

Op 19 oktober overleed, na een kort ziekbed, op 75 jarige leeftijd Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos. Jaap was als koster heel veel jaren de spil tijdens de vele vieringen die in de Andriesparochie in Leersum werden gehouden. Vanuit zijn functie als koster was hij ook lid van de werkgroep Liturgie. Die rol nam hij zeer serieus. Hij was altijd in voor de ideeën die vanuit de werkgroep werden bedacht om de vieringen steeds weer een bijzonder karakter te geven. Maar als het hem te gek werd was hij ook degene die op de rem trapte en goed genuanceerd kon [...]

29 oktober, 2020|

In Memoriam – Johan Weerdenburg (28-4-1936 – 31-7-2020)

Onze parochie heeft veel vrijwilligers en iedereen draagt zijn steentje bij. Maar je hebt ook een buitencategorie: het soort parochianen, op wie je nooit tevergeefs een beroep doet. Uiterst betrouwbaar en ouderwets degelijk. Johan Weerdenburg was zo iemand. Toen hij 15 jaar geleden het stokje van Kees van Doorn overnam en hoofdkoster en coördinator van de andere kosters van het rouwpastoraat werd, deed hij dit op zijn eigen bekende wijze: met humor, gastvrij, maar ook met inzet van zijn veelzijdige technische kennis. Dit laatste verraadde Johan’ s achtergrond. Een technisch mankement was geen probleem, maar een uitdaging voor Johan:  geen [...]

8 augustus, 2020|

In memoriam Roger Weverbergh

Roger Weverbergh is overleden op tweede pinksterdag 2020, op 1 juni, in Sint-Niklaas, België. Op 8 juni 1963 werd hij priester gewijd voor het bisdom Gent. Roger werd 80 jaar. Zijn afscheid was op woensdag 10 juni in intieme kring. Roger was praktisch theoloog en van 1976 tot 2004 docent pastorale methodiek aan de KTU. Hij heeft veel betekend voor de opleiding, voor de studenten en voor de vakgroep praktische theologie, waarvan hij vele jaren secretaris was. Zijn hartelijkheid en trouw zijn bekend. Docenten werd op een gegeven moment gevraagd jaargroepen van studenten te begeleiden. De jaargroep van Roger leek [...]

11 juni, 2020|

Een dankbare herinnering aan Vincent van der Burg

Op 29 april jl. is, na een heel kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Vincent van der Burg. Vincent is geboren en getogen in Zeist, en hoewel hij landelijk actief was, is hij  altijd betrokken geweest en gebleven op het wel en wee van Zeist, ook het kerkelijk leven. Tijdens zijn werkzame leven was hij advocaat en wetgevingsjurist, en is terecht gekomen in de landelijke politiek. Vincent bekleedde tal van politieke en maatschappelijke functies, en de kennis en ervaring gebruikte hij ook ten dienste van onze parochie en het aartsbisdom. We zijn hem in vele opzichten heel veel [...]

5 mei, 2020|

In Memoriam: Margreet van Kempen-van der Ploeg

Greet van Kempen-van der Ploeg werd geboren in Wymbritseradeel op 7 mei 1922; ze overleed op 4 april 2020 in Amerongen. Ze bereikte dus de prachtige leeftijd van 97 jaar. Sinds 1 december 1943 was ze gehuwd met Antonius van Kempen (overleden 8 juli 1992). Samen kregen ze zes kinderen: Dini, Annette, Joke, Theo Ton en Jos. Ze kregen 14 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. Greet van Kempen was een levenslustige vrouw en een doorzetter.  Dat kwam waarschijnlijk mede door haar Friese afkomst al woonde ze vanaf haar huwelijk niet meer in Friesland.  Gehuwd met een Rijkspolitieman. Dat hield – zeker [...]

18 april, 2020|

In memoriam: Zuster Riet Bos

Op maandag 13 april 2020 is, in de leeftijd van 91 jaar, zuster Maria Geertruida (Riet) Bos in Boxtel overleden. Zuster Bos werd geboren op 9 augustus 1928 in Ootmarsum. Zij kwam in 1985 vanuit Zaandam naar Doorn waar zij in de pastorie van de Martinuskerk ging wonen. Pater de Jong was toen ook net als pastoor van Doorn aangesteld. Zuster Bos heeft zich jarenlang ingezet voor het pastoraat van de toen nog Martinusparochie. Velen hebben fijne herinneringen aan haar. Op de zondagen vooraf aan de vieringen was zij altijd achter in de kerk als gastvrouw aanwezig om de parochianen [...]

16 april, 2020|

In memoriam: Mevrouw Grietje van Kempen-van der Ploeg

We ontvingen het bericht dat mevrouw Grietje van Kempen-van der Ploeg op zaterdag 4 april is overleden. Ze werd geboren op 7 mei 1922 en heeft dus een hoge leeftijd mogen bereiken. De uitvaart - in verband met de corona-maatregelen in uiterst kleine kring - zal zijn op vrijdag 10 april, om 13.30 uur. Voorganger is Marcel Sarot. Wij zijn in gedachten en gebeden bij mevrouw Van Kempen en haar nabestaanden.

5 april, 2020|

In memoriam: Wim de Grefte

Op 20 maart jl. is, in de leeftijd van 84 jaar, Wim de Grefte overleden. Wim, oud parochiaan, heeft enige tijd in het bestuur van de St. Andriesparochie gezeten en een grote bijdrage geleverd in de samensmelting van de Heuvelrugparochies. Wim verhuisde naar Nijkerk en deed veel vrijwilligerswerk voor de St. Franciscus Xaveriusparochie in Amersfoort. Op zijn rouwkaart stond de volgende tekst: Hemel en aarde, alles en allen wordt door u gekend, gedragen en bemind. Sla uw mantel van liefde om hem heen en laat hem schuilen bij U, God van het leven Op de website van de St. Franciscus [...]

31 maart, 2020|

In herinnering: Johanna Grünbauer

Op 21 oktober jl. is overleden Johanna Grünbauer, echtgenote van Jaap Grünbauer. Johanna was tot juli van dit jaar koorlid en begeleidster van het kerkkoor. De leden van de Sint Andries Geloofsgemeenschap zullen zich haar herinneren als een begaafd pianiste die de vieringen extra cachet gaf. Het koor zal zich Johanna vooral herinneren als een fantastische begeleidster, die met veel geduld en humor de koorrepetities tot fijne avonden maakte. Door gewrichtsproblemen in haar vingers moest Johanna het spelen tijdens de vieringen helaas opgeven. Zij bleef het koor trouw en speelde tot juli jl. nog met één vinger tijdens de koorrepetities. [...]

21 oktober, 2019|

In herinnering: Frater Willibrordus Hilhorst

Frater Willibrordus Hilhorst was bekend in onze parochie in Zeist, waar hij zieken en ouderen bezocht. Maar velen kenden hem ook vanwege zijn grote liefde voor de natuur. Als ‘vlinderfrater’ maakte hij naam en die naam breidde zich uit toen hij bekendheid kreeg door zijn natuurmelding bij het programma ‘Vroege Vogels’. Zijn bidprentje: In dankbare herinnering aan Frater Willibrordus Hilhorst *** * 20 februari1928 te Bussum † 11 september  2019 te Utrecht-Leidsche-Rijn * Hij was sinds 15 Augustus 1946 lid van de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Zijn lichaam is 18  september 2019 [...]

20 september, 2019|
Ga naar de bovenkant