Vanaf dit jaar staan de afzonderlijke locaties niet meer vermeld in het ANBI-register van de belastingdienst. Heeft u in 2020 een schenking gedaan aan een van de locaties van de parochie, hetzij als eenmalige gift, hetzij als periodieke schenking? Wanneer u de gift wilt aftrekken van de belasting, dan kunt u daarvoor vanaf dit jaar de volgende gegevens invoeren:

RK Parochie Sint Maarten Zeist
RSIN 806594779

Uw gift komt nog steeds ten goede aan de locatie waaraan u het bedrag hebt overgemaakt.