Het komend kerkelijk jaar is het Evangelie van Mattheüs uitgangspunt in de liturgie. Als start van dit kerkelijk jaar is er een inspiratieavond voor voorgangers in de liturgie en andere belangstellenden, onder de bezielende leiding van pastor Jozef Wissink, priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij is een bevlogen spreker en hoogleraar praktische theologie geweest aan de katholieke universiteit Utrecht/Tilburg.

Het Evangelie van Mattheüs staat in het Nieuwe Testament voorop. Dat wil niet zeggen dat het ons oudste evangelie is, wel het meest ‘kerkelijke’ want het enige dat het woord ‘ekklesia’ (kerk) en de zin ‘…en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen’ vermeldt. Daarom kreeg het een voorkeursbehandeling en mag Mattheüs het spits afbijten.

Datum: dinsdag 15 november 2022

Plaats: De Ark, Amersfoortseweg 50, Maarn

Tijd: 20.00-22.00 uur.

Opgeven bij: Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl
Graag bijbel meenemen.