De aartsdiocesane inspiratiebijeenkomst voor de Dag van het Jodendom op zondag 23 januari a.s. in de H. Apostel Pauluskerk te Utrecht zal helaas moeten worden verplaatst vanwege de huidige omstandigheden rond de coronaviruspandemie.

In overleg met de twee inleiders dr. Leo Mock en prof. dr. Bart Koet is hiertoe besloten. Voor deze inspiratiebijeenkomst is het immers belangrijk dat de aanwezigen met elkaar kunnen uitwisselen en niet al te ver uit elkaar hoeven te zitten.

Vanwege de onzekerheid hoe lang de pandemie gaat duren en hoe deze zich zal ontwikkelen, is er nog geen nieuwe datum gepland.

Degenen die zich bij de receptie van het aartsbisdom hebben aangemeld, zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht als er een nieuwe datum gepland is.