De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie en wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Het ochtendprogramma bestaat uit een Eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’Egidio in Antwerpen en zr. Sara Böhmer (vicevoorzitter KNR) gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie. ‘s Middags kunnen de deelnemers in twee workshoprondes kennis maken met twaalf inspirerende diaconale projecten uit het hele land.

Meer informatie en/of aanmelding: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl, o.v.v. van plaats en functie.

 

 

(144 woorden)