Zaterdag 25 januari was in Leusden voor de lectoren van de Sint Maarten- en de  sint Lucasparochie een inspiratiemorgen georganiseerd. Onder de vakkundige leiding van logopedist Anette de Groot kregen 22 lectoren een training wat te doen( en ook: wat vooral niet)  ter voorbereiding en uitvoering van de belangrijke taak van lector in de liturgie. Daarnaast waren er onder leiding van Harrold Zemann, Paulus Tilma en Fred Kok informatieve gesprekken over de historische, litugische en technische achtergronden van de lector-taak. We sloten af met een korte viering( zie foto) in de St. Jozefkerk in Leusden en een smakelijke lunch.

Fred Kok, pastoraal werker