Vier maanden géén vieringen vanwege corona! Dat betekent ook vier maanden géén collecte-inkomsten ten bate van de instandhouding van ons kerkgebouw. Terwijl diverse kosten toch gewoon door lopen. Het zou dan ook heel fijn zijn als u een bedrag(je) wilt storten op bankrekening nummer NL32 INGB 0006 4625 51 t.n.v. RK Parochie Sint Maarten, geloofsgemeenschap Sint Andries o.v.v. “coronacollecte”. Wij danken u bij voorbaat!

Locatieraad en Pastoraatgroep