In het afgelopen kerkelijk jaar, vanaf de eerste Adventszondag in 2019 tot en met het hoogfeest van Christus Koning afgelopen weekeinde, hebben we in ons aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie gevierd. Tijdens dit themajaar stond het belang van dit allerheiligste sacrament als kloppend hart van het geloofsleven op bijzondere wijze centraal.

Dat dit Jaar van de Eucharistie grotendeels samenviel met het Corona-virus dat nog altijd als een pandemie door onze wereld raast, is op meerdere manieren bijzonder te noemen. Juist tijdens de strenge lockdown in de eerste golf, wanneer mensen zo’n behoefte aan God en zijn sacramenten hadden, ging de kerkdeuren dicht en kon men enkel deelnemen aan dit levens- en geloof voedende sacrament d.m.v. livestreams via internet van de uitzendingen van de KRO-NCRV.

Nu het Jaar van de Eucharistie alweer achter ons ligt, maar het einde van de Corona-pandemie nog steeds niet aan de horizon gloort, mogen we gelukkig wel weer deelnemen aan de vieringen in onze kerken en dit allerheiligst sacrament ontvangen, zij het met slechts kleine aantallen per viering.

Op de website www.katholiekleven.nl vind u een mooi en persoonlijk getuigenis van onze kardinaal Willem Eijk. Hij spreekt over de kracht die hij haalt uit de dagelijkse viering van de Eucharistie en wat dit m.n. voor hem betekende tijdens periodes van dorheid en persoonlijk lijden door ziekte.

Pastor Johan Rutgers, priester

 

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer alle cookies on deze inhoud te bekijken!