Op 26 mei jl. is Jeannette Zwetsloot, parochiane van de Sint Petrus’ bandenkerk uit Driebergen-Rijsenburg, tijdens de viering op Hemelvaartsdag in het zonnetje gezet. Als dank voor haar vele verdiensten mocht zij uit handen van Harrold Zemann de erepenning van het bisdom ontvangen.

Jeannette heeft jarenlang als lid van Parochie Als Gemeenschap (PAG) nieuwe parochianen bezocht. Ook bij geboortes en huwelijksjubilea legde zij bezoeken af. Zij brengt de liturgieboekjes van zondagen, de uitvaartboekjes en de Mantel naar de parochianen die niet in gelegenheid zijn om ze zelf uit de kerk mee te nemen.
Van het Rouwpastoraat is Jeannette lid van het allereerste uur. Een rustige, bescheiden kracht, op wie je nooit tevergeefs een beroep doet. Zij heeft de gave om mensen op hun gemak te stellen en neemt daar alle tijd voor. In de uitvoering van de afscheidsviering is zij zeer precies. Ook de nazorg kun je met een gerust hart aan haar overlaten. Indien nodig helpt zij bij het afdrukken en vouwen/nieten van de uitvaartboekjes.
Sinds 2018 maakt Jeannette (in haar eentje) koffie/thee klaar voor de inloop op de woensdagochtend na de viering. Ook was zij jarenlang vrijwilliger op Bovenwegen.
Jeannette staat iedereen met raad en daad bij en doet dat alles heel graag.
Zij heeft deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend!
Pastoraatgroep Sint Petrus’ banden Driebergen-Rijsenburg

Foto: Clemens Festen