In het afgelopen rare jaar was het erg lastig om elkaar te ontmoeten: een aantal mensen kon in de afgelopen periode helemaal niet meer naar de kerk komen omdat ze tot de kwetsbare groep behoorden of om wat voor reden minder mobiel waren dan eerst. En de jongeren in onze gemeenschap lieten het beperkte aantal plekken vrij voor een ander.

Eén en één is twee: om elkaar weer eens te ontmoeten was daarom voor de jeugd in de kerstperiode een avond georganiseerd om samen kaarten of aardigheidjes te maken voor hen die niet naar de kerk konden komen.

Helaas gooide de tweede lockdown roet in het eten en konden we toch niet samen komen. Maar overal is een mouw aan te passen. Bij iedereen die zich had opgegeven is een knutselpakket met een aantal adressen afgeleverd. Zo kon iedereen toch aan de slag om wat leuks te maken en via de app zijn ideeën en foto’s uitgewisseld. Bij sommigen zijn zelfs oudere broers en zussen aangehaakt of de vriendin van. Zo was er toch nog een gezellige knutselactiviteit in de kerstperiode.

Van de geadresseerden zijn ook erg leuke reacties ontvangen. Een mooie kaart met een dank je wel tot de opmerking dat de attentie goed deed.

We willen dan ook alle Kerstengelen en hen die meegeholpen bedanken voor hun inzet en aandacht voor onze ouderen.

Werkgroep jeugdlectoren