Zaterdag 21 januari, de dag van het 50-jarig jubileum van het JKD. En wat voor dag!
De voorbereiding voor deze jubileumdag is al enige tijd geleden in gang is gezet en ook de voorbereidingen voor de dag zelf startte voor de jubileumcommissie al vroeg door het versieren van de diverse locaties.
Om 14.00 werden veel (oud-)koor-, comboleden, dirigenten ontvangen en werd de officiële aftrap van de feestelijkheden gedaan. Gerard Marlet (oud-lid) heeft zijn boek over het 50-jarig bestaan van het koor gepresenteerd en het boek werd aangeboden aan o.a. burgemeester Frits Naafs, Frans Verhaar, Harrold Zemann en Ton Buijs. Hier opvolgend was er een  zangmiddag met 11 dirigenten en diverse nummers uit het repertoire van het JKD door alle 50 jaar heen. Het werd goed bezocht en bleek een feestje op zich.

Na het zingen was het tijd voor een goede borrel met een lekker frietje, hapje en drankje en werden oude contacten hersteld en vriendschappen hernieuwd.

Dan natuurlijk het hoogtepunt: de viering met voorganger Harrold Zemann. ‘Het lijkt wel Kerstmis’ begon hij; ‘zo veel mensen weer in de kerk.’ Het gelegenheidskoor, wat vijf keer voorafgaand aan de mis bijeen was geweest om te repeteren, zong sterk als vanouds de herkenbare liederen. De warmte (en niet alleen van de verwarming) was voelbaar. Wat een verbondenheid, wat heerlijk was het om zo samen te vieren. Verschillende onderdelen van de viering waren ook i.s.m. Harrold Zemann door (oud-)leden voorbereid. Het was een indrukwekkende, mooie, muzikale, inspirerende viering.

Na afloop van de viering werd er direct doorgegaan naar het feest met DJ, hapjes, drankjes en een hoop dansplezier, waarmee dit jubileum af werd gesloten.

We hopen dat eenieder er net zo van heeft genoten als wij. We bevelen u het jubileumboek graag aan wat een inkijkje in het geschiedenis van het JKD, onze parochie en de katholieke kerk in het algemeen geeft. Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Jacques Baas of via het JKD (jkd50jaar@gmail.com).

De jubileumcommissie,

Mirjam van der Putten-Horák
Rob van der Sluis
Mieke Sinkeldam
Ramòn Servaas
Michiel Brantjes

Foto: Hessel van der Sluis