In het verleden is verschillende keren de grote paaskaars uit onze kerk verloot onder de liefhebbers. Recent zijn de paaskaarsen uit 2017 en 2018 onverwacht opgedoken. We gaan deze twee kaarsen nu alsnog aan de vrouw/man brengen door middel van een “loterij/veiling”. De opbrengst gaat naar het Vastenactieproject van dit jaar.

Geïnteresseerd? Dan gáát u er toch lekker voor!

Om iedereen evenveel kans te bieden hebben we het volgende bedacht:

  • U koopt een lot door € 5,– over te maken op de bankrekening van de Andries(NL32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. Geloofsgemeenschap Sint Andries) o.v.v. Paaskaars + jaartal (van de kaars waarvoor u mee wilt loten)
  • U wilt méér kans maken? Dan stort u een veelvoud van € 5,–
    U doet dan mee met meerdere loten.
  • Om mee te kunnen doen moet uw storting uiterlijk 1 april door Cecilia Schouten ontvangen zijn. Een lijst met namen en lotnum­mers zal op Eerste Paasdag (4 april) worden opgehangen in de kerk. Ná de viering zullen de winnende loten worden getrokken.
  • Hoe meer loten u koopt des te meer kansen heeft u op een van de twee paaskaarsen.
  • Liefhebbers uit álle locaties kunnen loten bestellen.