De Kisiclub op zondag 16 oktober jl. startte met een eucharistieviering, waarin kardinaal Eijk voorging. Helaas kon pastoor Zemann, vanwege de Lucasdag in Achterveld, hier niet bij zijn. De opkomst was verrassend groot en na de viering gingen veel geïnteresseerde parochianen in gesprek over de sacramenten. Met een PowerPoint-presentatie heeft kardinaal Eijk een boeiende uiteenzetting gegeven over de eerste twee sacramenten, maar ook ‘oud zeer’ besproken zoals ongedoopte kinderen, ongeboren kinderen, alles op een waardige manier toegelicht. Na afloop heeft de kardinaal met ouders en kinderen samen gegeten, en een toegift ontvangen van de Kisi-kinderen met een  speciaal lied en heel veel dansbewegingen. Een prachtige dag om met veel plezier op terug te kijken.
Wij zijn onze kardinaal dankbaar voor zijn bezoek. Op zondag 19 maart en 16 april 2023 krijgt deze middag een vervolg en zal kardinaal Eijk ook de overige sacramenten met ons bespreken.

Team Kisiclub

Foto: Marian van de Laan