Met de erkenning van een wonder heeft paus Franciscus de laatste stap gezet voor de heiligverklaring van pater Titus Brandsma (1881-1942). De Nederlandse karmeliet werd in 1942 wegens zijn verzet tegen het nazisme in het concentratiekamp Dachau vermoord. Het wonder betreft de genezing van een dodelijke huidkanker van een collega-pater op voorspraak van Brandsma.

Titus Brandsma werd in 1905 tot priester gewijd. In 1923 werd hij hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Later werd hij rector van de universiteit. Hij verzette zich vanaf de jaren 1930 openlijk tegen het opkomend nazisme.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij o.m. geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging; gedurende enkele jaren was hij hoofdredacteur van het R.K. regioblad De Stad Oss. In 1941 dreigde de bezetter katholieke bladen te verplichten advertenties af te drukken van de door de bisschoppen voor katholieken verboden verklaarde NSB. Naar het oordeel van de bisschoppen en Brandsma zou daarmee een grens bereikt zijn: de bisschoppen verboden de advertenties. Brandsma aanvaardde de gevaarlijke taak de hoofdredacties daarvan op de hoogte te brengen. Al snel werd hij gearresteerd en veroordeeld tot dwangarbeid in Dachau.

De heiligverklaring, afgelopen 4 maart door paus Franciscus aangekondigd, is een groots moment voor de Nederlandse katholieke kerk. Titus Brandsma was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is hij een van de belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heilig verklaard. De officiële heiligverklaring vindt plaats komende 15 mei.

Kardinaal Eijk: ‘Voor zijn trouw aan Christus had Brandsma alles over. Hij is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, wereldwijd.’

Meer informatie: www.heiligetitusbrandsma.nl; www.karmel.nl/titus-brandsma.