Mgr. H.W Woorts vraagt uw aandacht voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting, het doel van en de steun aan dit museum.

Mgr. H.W. Woorts: ‘Broeders en Zusters,

Hierbij doe ik u als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom een brief toekomen vanwege het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Namens de Bisschoppenconferentie heb ik zitting in de Raad van Ambassadeurs van dit museum. Met deze brief wil ik – bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd.

Meer informatie over de doelstellingen en de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum alsook het rekeningnummer waarnaar een financiële bijdrage kan worden overgemaakt, kunt u vinden op de website van het museum.’


Brief inzake Nationaal Holocaust Museum