Het duo Kees van Kooten en Wim de Bie besprak in het satirische tv-programma Keek op de Week de actua­liteiten van de afgelopen week, meestal met sketches en typetjes. In de Keek op de preek van de week is er na de zondagsmis in Zeist gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de preek van die zondag van pastoor Zemann of pastor Rutgers.

Als je aandachtig het evangelie en de preek van de priester aanhoort, herinner je je dat in de Bijbel staat: het woord van God keert niet terug alvorens het vrucht zal hebben voortgebracht (vergelijk Jes. 55,10-11; Kor. 9,10). Als je aandachtig toehoort, zal iets van al hetgeen je hoort in je achterblijven. Je moet proberen gedurende de gehele dag over deze woorden – die een spoor, een indruk in je hebben achtergelaten – na te denken. Veelal zijn het wellicht slechts twee zinnen, een andere keer is ‘t het gehele evangelie, of mogelijk slechts een enkel woord: in elk geval dat wat in je blijft zal je de verdere dag proeven en je zult je over zijn smaak verheugen, moge­lijk je leven veranderen: het woord van God dat jouw bestaan omvormt.

Met elkaar napraten over de preek: laten wij dit avontuur aangaan, een levende kerk zijn, samenzijn, geloof delen, inspi­reren, verbinden. Dit aan de hand van vragen als: welk woord of zin heeft jou geraakt? Wat heeft jou geïnspireerd? Wat viel op in de preek? Wat wil God vandaag zeggen met deze bijbeltekst?

Datum: zondag 25 september 2022

Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist

Tijd: na de viering van 11.00 uur

Aanmelden: niet nodig

Meer info: Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com.