Geeft u om uw kerk? Doe dan mee met Kerkbalans. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

 

Beste medeparochianen,

Het motto voor de actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”. Dag in, dag uit zie ik mensen, binnen en buiten het kerkelijk gebeuren, ‘geven’. En dan heb ik het niet zozeer over geld, maar over ‘geven vanuit jezelf, vanuit je hart’. Ouders ten opzichte van hun kinderen, buren die klaarstaan voor elkaar, vrijwilligers in buurtcentra en vanuit maatschappelijke organisaties, mensen die klaarstaan om anderen te helpen met het invullen van allerlei ingewikkelde papieren. In een tijd waarvan gezegd wordt: “Och, iedereen leeft voor zichzelf en mensen hebben weinig voor elkaar over”, zie ik juist iets heel anders. Er is heel veel naastenliefde, om niet. Maar goed, dit haalt allemaal niet het journaal en ook niet de krant. Hulde aan zoveel mensen.

Veel maatschappelijke taken lagen vroeger in handen van onder andere de kerken. Ziekenhuizen en verzorgingshuizen door kloosterlingen opgezet en bemenst, scholen maar ook katholieke organisaties zoals de Caritas, die zorg moest dragen voor het financiële en ook materiële welzijn van gezinnen die tekort kwamen. Iedere parochie kende een Caritas. In de loop van de tijd kwam de verzorgingsstaat, en veel taken lagen niet meer in handen van de kerk, maar in die van de regering. Van de wieg tot het graf werd je verzorgd. Toch merk ik dat dit aan het veranderen is, de mensen worden weer meer aan zichzelf overgeleverd. De realiteit is soms erg hard, mensen moeten langer thuisblijven terwijl dat soms helemaal niet verantwoord is. Mensen lopen tegen ambtelijke molens aan waarbij ze het gevoel hebben niet gehoord te worden en soms tegen muren aanlopen. Je hebt geluk wanneer je een ‘kruiwagen’ treft die je wil helpen.

De kerk, de parochie, is niet een organisatie die alleen wekelijks viert en daar houdt het mee op. Na iedere dienst begint een andere dienst, de dienst aan de naaste, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook binnen onze parochie heel veel mensen die, soms achter de schermen, klaarstaan voor hun medemens. Niet zomaar, maar vanuit de evangelische opdracht om God en de naaste lief te hebben als jezelf.

De opdracht van Jezus om te verkondigen, om zorg te hebben voor elkaar, om parochie te zijn vraagt ook om geld. Wij zijn afhankelijk van uw geldelijke steun. Hiermee kunnen wij ook de salarissen betalen van pastores, kerkgebouwen onderhouden, maar wat zeker zo belangrijk is: een stukje zorg ‘betalen’ voor elkaar. Ik wil u danken voor uw gave, en u namens het parochiebestuur en het pastoraal team alle goeds en Zegen toewensen voor het jaar 2019. Heel graag tot ziens.

Met hartelijke groet,

pastoor Harrold Zemann