Mevrouw Tim Bottema geeft op woensdag 13 december een lezing met de titel ‘Kerststallen van over de hele wereld en hun verhaal’. Deze avond wordt georganiseerd door de Adelbertvereniging. Wilt u de lezing bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris, de heer Th. Storimans, post@storimans.nl. Over de Adelbertvereniging kunt u meer lezen op www.adelbertvereniging.nl.

Plaats: Grote zaal van De Wijngaard, Dennenweg 2, Bosch en Duin

Tijd: 20.00-22.00 uur

Adelbertvereniging
De Adelbertvereniging bestaat al sinds 1937, destijds opgericht voor de gegoede katholieke burgerij met als doel de katholieke gedachte om te zetten naar lokaal handelen veelal door het geven van lezingen. De huidige vereniging is een open organisatie, die zich ten doel stelt haar leden en belangstellenden gelegenheid te bieden voor meningsvorming en onderlinge discussie over actuele vraagstukken van levensbeschouwelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische aard. Er worden lezingen georganiseerd en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontmoeting. Er zijn Adelbertverenigingen in Midden-Brabant, Nijmegen, Roermond, Utrecht, Venray en Zwolle. De Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken bestaat uit ruim 60 leden en komt bijeen in de grote zaal van de Wijngaard in Bosch en Duin.