De Vastentijd en de Goede Week stonden centraal bij de Kisiclub op 28 maart jl. De kinderen zijn in de kerk langs de kruisweg gelopen en er werd verteld wat er op de staties te zien was. Ook knutselden zij een kruis (van papier). Elke dag kreeg hierop zijn eigen vakje, van Palmpasen t/m 1e Paasdag. En achter elk deurtje stond een korte bijbeltekst, passend bij de dag. De ouders gingen liturgisch bloemschikken. Ook dit bloemstuk stond in het teken van de Goede Week en Pasen.