Uit een lijst van 25 inzendingen heeft de jury van de KNR-Waarderingsprijs zeven diaconale initiatieven genomineerd die volgens de juryleden zo bijzonder en inspirerend zijn dat ze in aanmerking komen voor deze prijs. De jury vindt het van belang om een zo groot mogelijke diversiteit aan initiatieven te presenteren om zo de verschillende manieren te laten zien waarop mensen zich inzetten tegen armoede in Nederland. Kledingbank We Share/Open Kerk Oekraïners in de Martinuskerk in Doorn is een van de zeven genomineerden.

KNR-Waarderingsprijs 2023
Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit.  De prijs van 2023 bestaat uit een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje. Dit is bestemd voor een project of initiatief dat zich op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Groeiende armoede en ongelijkheid
Onlangs maakte het CPB bekend dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in 2024 zal stijgen naar boven het miljoen. Het aantal gezinnen dat niet meer kan rondkomen groeit door de stijgende inflatie en hoge energierekeningen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De menselijke waardigheid is in het geding wanneer men in armoede leeft of erin terechtkomt. De meeste armen voelen zich tweederangsburgers. Hun ervaringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nauwelijks door op de plaatsen waar beslissingen worden genomen.

KNR-Waarderingsprijs
Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.

In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood.  Zij willen mensen in armoede bijstaan en hen helpen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen via de KNR dergelijke projecten over het voetlicht brengen door de uitreiking van de KNR Waarderingsprijs. Begin 2023 deed de KNR daarom een oproep voor nominaties. Uit een lijst van 25 ingezonden projecten, koos de jury uiteindelijk zeven projecten voor de shortlist. Uit deze lijst van zeven projecten mogen de leden van de KNR (de hogere oversten) hun top 3 kenbaar maken.
Op 19 oktober 2023 zullen de projecten zich live presenteren aan de religieuzen en volgt een tweede stemronde waarna de winnaar van de KNR-Waarderingsprijs 2023 bekend wordt gemaakt en de prijs wordt uitgereikt.

Het kunstwerk
Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.

Meer informatie over de zeven genomineerden lees je hier