Als u zondag 14 maart om 15.00 uur de kerkklokken hoort luiden dan hoort u het klimaatalarm. In  het aanstaand  Klimaat-weekend van 11 t/m 14 maart uiten allerlei organisaties, hun grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Daarmee willen ze de politiek aansporen om serieus werk te maken van een vergaand klimaatbeleid. Ook de kerken hebben zich hierbij aangesloten, omdat het beschermen van de aarde, de zorg voor de schepping, een religieuze waarde is. Het welzijn van de mens en van de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het klimaatalarm doet daarom ook een appél aan ons zelf, dat wij ons verbinden aan bewust, duurzame keuzes in onze levenswijze. Na het klokgelui om 15.00 uur vindt er een oecumenische gebedsbijeenkomst plaats die u online kunt bijwonen via www.groengelovig.nl   (https://groengelovig.nl/page/48863/2021/02/25/Klimaatalarm?originNode=41911)

Voelt u zich geroepen om op een of andere manier uiting aan uw ongerustheid te geven en zich aan te sluiten bij het klimaatalarm kijk dan eens op: https://klimaatmars2021.nl of www.laudato-si.nl