Vindt u ook dat er meer moet gebeuren om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken? Dan bent u van harte uitgenodigd om mee te lopen met de klimaatmars op 10 maart in Amsterdam. Daar vragen we de overheid om meer inzet en daadkracht, omdat wij ook voor onze kinderen een mooie en groene Aarde wensen.

De Groene Kerken organiseren voor en na de mars een gebedsviering. Hiermee laten we als gelovigen zien dat we ‘zorgen voor Gods schepping’ een warm hart toedragen, maar ook ons eigen aandeel in de toestand van de Aarde erkennen. Het lopen van de klimaatmars is een uiting van verlangen naar de heelheid van de aarde. Het laat onze hoop zien op herstel van de schepping.

Programma:
Verzamelen om 12.15 uur vóór de Dominicuskerk (Spuistraat 12, Amsterdam)

12.30 uur Gezamenlijke opening en gebed
12.45 uur Lopen naar de Dam
13.00 uur Start klimaatmars op de Dam
16.00 uur Einde klimaatmars
17.00 uur Gebedsdienst voor de schepping in de Noorderkerk

Wilt u meelopen met de Groene Kerken, dan is er vanuit de Groene Kerken het verzoek om u op te geven. Zie hiervoor:  groenekerken.nl/klimaatmars.