Vorige week hebben we een nieuwe stap kunnen zetten: na de viering is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. De weergoden moeten ons wel gunstig gezind zijn, want voorlopig vinden deze ontmoetingen alleen buiten plaats.

De opening van de parochiecentra wordt verder verruimd. Niet alleen zijn zij geopend voor vergaderingen en bijeenkomsten die voor het kerkelijk leven en liturgie noodzakelijk zijn, zoals vergaderingen van pastoraatsgroepen en locatieraden, werkgroepenoverleg, catechese, pastorale gesprekken, maar nu mogen ook alle werkgroepen hier weer samenkomen. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de coronamaatregelen.
Voor de veiligheid maken we nog een voorbehoud voor een koffie-uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden. Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Bij vragen, neem gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.