U kunt niet gemist worden! Elke parochiaan en belangstellende is van harte uitgenodigd op het 12 ½ jarig jubileum van parochie Sint Maarten, a.s. zondag 11:00 uur in de Josephkerk, Zeist. We beginnen met een feestelijke eucharistieviering, met een koor uit verschillende kerken en een zegen voor onze nieuwe voorgangers in de weekendvieringen, vijf parochianen die deze bijzondere taak op zich nemen. Aansluitend lunch en ontmoeting. U kunt langs de kraampjes wandelen met nieuwe initiatieven vanuit onze parochie en ook een flitsrondleiding in de Josephkerk is aan te raden. Welkom.